Hållbarast av de hållbara

  • Fonder

För drygt två år sedan startade Navigera fonden Global Sustainable Leaders i ett samarbete med danske förvaltaren Qblue Balanced. Fonden som är en global aktiefond med hållbarhet som mål och därmed klassad som mörkgrön artikel 9 fond, har även fått den högsta ratingen AAA av MSCI.

MSCI är en av tre ledande aktörer inom hållbarhetsanalys där ratingen syftar till att mäta en fonds hantering av finansiellt relevanta ESG-risker och möjligheter.  Tidigare hade nästan 20% av alla rankade fonder statusen AAA men nyligen skärpte MSCI kraven högst väsentligt. En rating som numera bara 0,2% av fonderna som rankas får. Det utan att göra avkall på avkastning. 

Global Sustainable Leaders har goda förvaltningsresultat under de första dryga två åren och tillhör de allra bästa artikel 9 fonderna avkastningsmässigt sedan starten av fonden. Qblue Balanced investeringsprocess är modellstyrd och är uppbyggd utifrån 30 års erfarenhet av förvaltning. 

Hållbarhetsanalysen genomförs i den s.k. hållbarhetskuben där 20 000 bolag över hela världen analyseras utifrån tre olika dimensioner; hur väl uppfyller bolagen de 17 FN målen, ESG och klimatomställning. Deras modell är patenterad under namnet The Sustainablity Cube. 

Qblue Balanced har även rönt stora framgångar internationellt i tex Singapore och hos den största IKEA stiftelsen IMAS. Qblue Balanced förvaltar nu SEK 11 mdr varav samarbetena med Navigera är ca en tredjedel.

Läs mer om Qblue Balanced och deras hållbara förvaltningsmodell i denna artikel av Bloomberg News.

Qblue Balanced är en Köpenhamns-baserad kapitalförvaltare som grundades 2018 av Bjarne Graven Larsen(bild), tidigare CIO av danska ATP och kanadensiska Ontario Teachers’ Pension Plan.

Logga in för att läsa mer om fonden (ISIN: SE0015837687) eller på Navigeras hemsida