Msave - Ditt framtida sparande börjar idag

Kom igång på 3 minuter

Spara i fonder upp till
halva priset*

Vill du ha tillgång till ett stort fondutbud men inte betala mer än nödvändigt?
Hos Msave handlar du fonder med upp till 50% billigare fondavgifter än hos andra aktörer.

Välj fritt mellan 1800 fonder

Välj fritt i ett av de största fondutbuden på marknaden och sök enkelt fram de fonder som passar dig. Du kan även välja en av våra färdiga modellportföljer utifrån önskad risk.

Öppna en depå (ISK) på 3 minuter med ditt BankID och kom enkelt igång med ditt sparande. 

Swisha in pengar, månadsspara och flytta in dina befintliga fonder. Du kan när du vill sälja av ditt innehav och ta ut pengarna utan kostnad.

Trygghet är viktigt för oss

Varför är det viktigt att ha ett sparande?
Vi på Msave tycker att det privata sparandet är av stor vikt, inte bara för att tillåta dig själv att drömma stort eller uppfylla dina mål i livet utan även för att kunna ha en buffert när livet tar oväntade vändningar.

Att månadsspara är ett kraftfullt verktyg för att uppnå ekonomisk trygghet och möjligheten att nå sina framtida mål. På Msave kan du enkelt sätta upp ett månadssparande som automatiskt dras från ditt bankkonto.

Läs mer om fördelarna med månadssparande

Spara enklare!

Med våra färdiga modellportföljer i fyra olika riskklasser kan du enkelt komma igång med ditt sparande.

Modellportföljerna är framtagna för dig som enkelt vill komma igång med ditt sparande eller för dig som inte vill lägga ner så mycket tid på ditt sparande.  Modellportföljerna medför ingen extra kostnad för dig jämfört med om du själv väljer fonder för ditt sparande. Du väljer själv portfölj utifrån din riskvilja och sparhorisont.

Logga in för att läsa mer om tjänsten.

Msave 25 är en portfölj som innehåller både
aktie- och räntefonder. Portföljen kan även
innehålla hedgefonder. Exponeringen mot den
svenska och globala aktiemarknaden är
begränsad till 25 %. Genom att sprida
exponeringen mot olika marknader och
tillgångsslag uppnår vi ytterligare riskspridning.
Med den lägre exponeringen mot aktiefonder
är modellportföljen därför förenad med en lägre
risk än övriga portföljer.

Msave 50 är en portfölj som innehåller både
aktie- och räntefonder. Portföljen kan även
innehålla hedgefonder. Genom att sprida
exponeringen mot olika marknader och
tillgångsslag uppnår vi ytterligare riskspridning.
Modellportföljen är förenad med en medelrisk.
Den rekommenderade investeringshorisonten
är minst 3 år.

Msave 75 är en portfölj som innehåller både aktieoch
räntefonder. Portföljen kan även innehålla
hedgefonder. 75 % av portföljen är exponerad mot
den svenska och de globala aktiemarknaderna.
Genom att sprida exponeringen mot olika
marknader och tillgångsslag uppnår vi ytterligare
riskspridning. Modellportföljen är förenad med en
medelhög risk. Alla fonder i portföljen är hållbara
och klassas som artikel 8 eller 9 enligt SFDR. Den
rekommenderade investeringshorisonten är minst 5
år.

Msave 100 är en portfölj som innehåller 100 %
aktiefonder. Fonderna är exponerade mot både
den svenska och de globala
aktiemarknaderna. Genom att välja flera fonder
och exponering mot olika marknader uppnår vi
en god riskspridning. Modellportföljen är
förenad med hög risk eftersom den endast
investerar i aktier. Den rekommenderade
investeringshorisonten är minst 7 år.

Villkor och skydd

Sparplattformen Msave är en tjänst som levereras av Max Matthiessen i samarbete med Fondab som är depåinstitut och ingår i Max Matthiessens koncern.

Max Matthiessen grundades 1889 och finns idag i 30 städer runt om i Sverige.

Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster kopplat till finansiellt sparande och samarbetar med de främsta aktörerna på marknaden. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Msave tar ut en plattformsavgift på 0,35% av ditt kapital. Plattformsavgift dras automatiskt från ditt innehav kvartalsvis. Msave betalar tillbaka alla underliggande fondersättningar från fondbolagen till dig som kund. Det innebär att du betalar upp till 50% mindre för dina fonder på Msave jämfört med andra aktörer. 

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper och fondandelar som du har på din depå. Eftersom ditt sparande är helt separerat från Fondabs verksamhet som är depåinstitut är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerare inte kan sälja dina tillgångar och plocka ut dessa via vår tjänst om Fondab skulle gå i konkurs.

Dina likvida medel förvaras på ett klientmedelskonto hos Fondab (i Danske Bank). I det fall Danske Bank går i konkurs gäller insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till 100 000 euro genom Danske Bank. Skulle Fondab gå i konkurs skulle du som kund få dina likvida medel som finns på ditt likvidkontot utbetalda då våra kunders medel är separerade från Fondabs tillgångar.  

Sparplattformen Msave är en tjänst som levereras av Max Matthiessen i samarbete med Fondab AB som är depåinstitut och ingår i Max Matthiessens koncern. Avtal och villkor för din depå tecknar du därför med Fondab AB (org: 556697-5560), dessa hittar du här.

 

Frågor & svar

Klicka på "Bli kund" för att registrera dig och öppna ett ISK. Fyll i dina kontaktuppgifter samt vilket bankkonto du vill koppla för insättningar och uttag. Godkänn villkoren och signera avtalet med BankID. På enbart ett par minuter kan du komma igång med ditt fondsparande!

Minderåriga signerar inte med BankID utan får i registreringsprocessen välja ett lösenord att använda vid inloggning. Alla handlingar skickas efter registreringen ut med post för signering av vårdnadshavare.

  • Om du inte har en depå hos oss på Msave redan så börjar du med att registrera dig enligt ”Hur blir jag kund?”
  • Har du en befintlig depå, klicka på ”Visa innehav” och sedan länken "Flytta in fonder/likvid från annat institut”. Fyll sedan i vad du vill flytta och från vilket institut, sedan hanterar vi uppdraget.
  • Du kan välja att flytta befintliga fondandelar eller likvid. Fonderna måste dock finnas tillgängliga i vårt fondutbud för att det ska gå att flytta in.
  • En flytt kan ta mellan 3-8 veckor, likvidflyttar går generellt snabbare än andelsflyttar. 

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper och fondandelar som du har på din depå. Eftersom ditt sparande är helt separerat från Fondabs verksamhet som är depåinstitut är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerare inte kan sälja dina tillgångar och plocka ut dessa via vår tjänst om Fondab skulle gå i konkurs.

Insättningsgaranti innebär att dina likvida medel förvaras på ett klientmedelskonto hos Fondab (i Danske Bank). I det fall Danske Bank går i konkurs gäller insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till 100 000 euro genom Danske Bank. Skulle Fondab gå i konkurs skulle du som kund få dina likvida medel som finns på ditt likvidkontot utbetalda då våra kunders medel är separerade från Fondabs tillgångar. 

Msave tar ut en plattformsavgift på 0,35 % på ditt kapital men betalar tillbaka alla underliggande fondersättingar från fondbolagen till dig som kund. Plattformsavgiften baseras procentuellt på ditt marknadsvärde inklusive likvid och dras automatiskt kvartalsvis från din depå. 

Frågor & svar

Riskinformation

Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

*Hur mycket billigare användningen av Msave blir kan variera beroende på vilka fonder som väljs och vilka fondersättningar som gäller för fonderna. Vissa fonder – framförallt passivt förvaltade fonder – har ingen eller låg fondersättning och blir därför inte alltid billigare med Msave. Utifrån det aktuella fondutbudet per 7/6 – 2023 på Msave blir den genomsnittliga återbetalningen av förvaltningsavgiften 46 %. Observera att plattformsavgiften tillkommer.