Msave - Investera i fonder. Njut av låga avgifter.

Kom igång på 3 minuter

Upp till 50% lägre* fondavgifter
Över 1800 fonder att välja bland
Tryggt och säkert

*Hur mycket lägre fondavgifterna blir hos Msave kan variera beroende av vilka fonder som väljs och vilka fondersättningar som gäller för fonderna. Vissa fonder har ingen eller låg fondersättning och blir därför inte alltid billigare med Msave. Utifrån aktuellt fondutbud (7/6-2023) på Msave blir den genomsnittliga återbetalningen av förvaltningsavgiften 46 %. Plattformsavgift tillkommer.

Så här fungerar Msave

  • Öppna ett ISK-konto hos oss med BankID. Det tar inte mer än 3 minuter.
  • Sök bland våra 1800 fonder eller välj en av våra modellportföljer i den risknivå du är bekväm med.
  • Swisha in pengar, sätt upp ett automatiskt månadssparande eller flytta enkelt in dina befintliga fonder från andra bolag.
  • Fria uttag innebär att du när du vill kan ta ut dina pengar helt utan kostnad.

Lika tryggt och säkert som banken

Msave är en tjänst som levereras av Max Matthiessen. Precis som hos din vanliga bank får du hos oss:

Statligt investerarskydd på upp till 250 000 kronor på investerat kapital.

Insättningsgaranti på upp till 100 000 Euro på pengar som ännu inte har investerats.

Läs mer om våra villkor och skydd 

Spara enklare!

Med våra färdiga modellportföljer i fyra olika riskklasser kan du enkelt komma igång med ditt sparande.

Modellportföljerna är framtagna för dig som enkelt vill komma igång med ditt sparande eller för dig som inte vill lägga ner så mycket tid på ditt sparande.  Modellportföljerna medför ingen extra kostnad för dig jämfört med om du själv väljer fonder för ditt sparande. 

Logga in för att läsa mer om tjänsten

Msave 25 är en portfölj som innehåller både
aktie- och räntefonder. Portföljen kan även
innehålla hedgefonder. Exponeringen mot den
svenska och globala aktiemarknaden är
begränsad till 25 %. Genom att sprida
exponeringen mot olika marknader och
tillgångsslag uppnår vi ytterligare riskspridning.
Med den lägre exponeringen mot aktiefonder
är modellportföljen därför förenad med en lägre
risk än övriga portföljer.

Msave 50 är en portfölj som innehåller både
aktie- och räntefonder. Portföljen kan även
innehålla hedgefonder. Genom att sprida
exponeringen mot olika marknader och
tillgångsslag uppnår vi ytterligare riskspridning.
Modellportföljen är förenad med en medelrisk.
Den rekommenderade investeringshorisonten
är minst 3 år.

Msave 75 är en portfölj som innehåller både aktieoch
räntefonder. Portföljen kan även innehålla
hedgefonder. 75 % av portföljen är exponerad mot
den svenska och de globala aktiemarknaderna.
Genom att sprida exponeringen mot olika
marknader och tillgångsslag uppnår vi ytterligare
riskspridning. Modellportföljen är förenad med en
medelhög risk. Alla fonder i portföljen är hållbara
och klassas som artikel 8 eller 9 enligt SFDR. Den
rekommenderade investeringshorisonten är minst 5
år.

Msave 100 är en portfölj som innehåller 100 %
aktiefonder. Fonderna är exponerade mot både
den svenska och de globala
aktiemarknaderna. Genom att välja flera fonder
och exponering mot olika marknader uppnår vi
en god riskspridning. Modellportföljen är
förenad med hög risk eftersom den endast
investerar i aktier. Den rekommenderade
investeringshorisonten är minst 7 år.

Frågor & svar

Klicka på "Bli kund" för att registrera dig och öppna ett ISK. Fyll i dina kontaktuppgifter samt vilket bankkonto du vill koppla för insättningar och uttag. Godkänn villkoren och signera avtalet med BankID. På enbart ett par minuter kan du komma igång med ditt fondsparande!

Minderåriga signerar inte med BankID utan får i registreringsprocessen välja ett lösenord att använda vid inloggning. Alla handlingar skickas efter registreringen ut med post för signering av vårdnadshavare.

  • Om du inte har en depå hos oss på Msave redan så börjar du med att registrera dig enligt ”Hur blir jag kund?”
  • Har du en befintlig depå, klicka på ”Visa innehav” och sedan länken "Flytta in fonder/likvid från annat institut”. Fyll sedan i vad du vill flytta och från vilket institut, sedan hanterar vi uppdraget.
  • Du kan välja att flytta befintliga fondandelar eller likvid. Fonderna måste dock finnas tillgängliga i vårt fondutbud för att det ska gå att flytta in.
  • En flytt kan ta mellan 3-8 veckor, likvidflyttar går generellt snabbare än andelsflyttar. 

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper och fondandelar som du har på din depå. Eftersom ditt sparande är helt separerat från Max Matthiessens verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerare inte kan sälja dina tillgångar och plocka ut dessa via vår tjänst om vi som bolag (Max Matthiessen Värdepapper AB, 556697-5560) skulle gå i konkurs.

Insättningsgaranti innebär att dina likvida medel förvaras på ett klientmedelskonto hos Max Matthiessen Värdepapper AB (i Danske Bank). I det fall Danske Bank går i konkurs gäller insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till 100 000 euro genom Danske Bank. Skulle Max Matthiessen Värdepapper AB gå i konkurs skulle du som kund få dina likvida medel som finns på ditt likvidkontot utbetalda då våra kunders medel är separerade från Max Matthiessen Värdepapper ABs tillgångar. 

Msave tar ut en plattformsavgift på 0,35 % på ditt kapital men betalar tillbaka alla underliggande fondersättingar från fondbolagen till dig som kund. Plattformsavgiften baseras procentuellt på ditt marknadsvärde inklusive likvid och dras automatiskt kvartalsvis från din depå. 

Frågor & svar

Riskinformation

Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.