I fokus: Swedbank Robur Fastighet A

Fastighetsbolag har ofta stora lån som de använder för att köpa fastigheter. Det medför att fastighetsbolagens resultat blir känsligt för förändringar i räntekostnader. Snabba räntehöjningar ökar hotet mot resultatet snabbt. Alla fastighetsbolag påverkas dock inte på samma sätt.

Läs mer

I fokus: AMF Aktiefond Nordamerika

Nordamerika innefattar utöver USA även Canada som betydande aktiemarknad. Tillsammans utgör de en bit över 60 procent av världens börsvärde. Det medför att Nordamerika är den dominerade aktiemarknaden som ”alla” följer. Ett diversifierat sparande kan med fördel inkludera en exponering mot den amerikanska börsen. 

Läs mer

I fokus: Handelsbanken Hållbar Energi

Vi tittar närmare på en populär fond med fokus på hållbarhet - Handelsbanken Hållbar Energi

Läs mer

I fokus: Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus är en aktiefond som investerar i svenska bolag med ledande positioner globalt.

Läs mer