Räknesnurra

I vår räknesnurra kan du se hur mycket extra du kan spara genom ditt sparande på Msave. Experimentera med hur sparbelopp, månadssparande och spartid påverkar ditt sparande över tid.

0 år sparar du:

0 kr extra

jämfört med om du skulle ha dina fonder hos en bank eller annan nätmäklare*

*Hur mycket längre fondavgifterna blir hos Msave kan variera beroende av vilka fonder som väljs och vilka fondersättningar som gäller för fonderna. Vissa fonder har ingen eller låg fondersättning och blir därför inte alltid billigare med Msave.

Uträkningen i exemplet är baserat på ditt initiala startkapital samt månadssparande under din valda spartid med en årsavkastning på 10%. Genomsnittlig rabatt på förvaltningsavgiften på 46%, i exemplet har denna återinvesterats i portföljen. Plattformsavgift på 0,35% inkluderat.

Avkastningen i uträkningen är en uppskattning baserat på hur börsen presterat historiskt, ska inte ses som en garanti för framtiden och tar inte hänsyn till eventuella skatteffekter. Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.