Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar.

Msave är Max Matthiessens nya sparplattform som riktar sig till dig som på egen hand vill handla fonder till ett förmånligt pris.

Msave återbetalar alla fondersättningar från fondbolagen till dig som kund. Det innebär att du får tillbaka upp till 50% av förvaltningsavgiften när du sparar i fonder på Msave.

Vi erbjuder ett stort fondutbud med 1 800 fonder, verktyg som hjälper dig att välja samt modellportföljer i olika risknivåer. 

*Hur mycket billigare användningen av Msave blir kan variera beroende på vilka fonder som väljs och vilka fondersättningar som gäller för fonderna. Vissa fonder – framförallt passivt förvaltade fonder – har ingen eller låg fondersättning och blir därför inte alltid billigare med Msave. Utifrån det aktuella fondutbudet per 7/6 – 2023 på Msave blir den genomsnittliga återbetalningen av förvaltningsavgiften 46 %. Observera att plattformsavgiften tillkommer.

 

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper och fondandelar som du har på din depå. Eftersom ditt sparande är helt separerat från Max Matthiessens verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerare inte kan sälja dina tillgångar och plocka ut dessa via vår tjänst om vi som bolag (Max Matthiessen Värdepapper AB, 556697-5560) skulle gå i konkurs.

Insättningsgaranti innebär att dina likvida medel förvaras på ett klientmedelskonto hos Max Matthiessen Värdepapper AB (i Danske Bank). I det fall Danske Bank går i konkurs gäller insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till 100 000 euro genom Danske Bank. Skulle Max Matthiessen Värdepapper AB gå i konkurs skulle du som kund få dina likvida medel som finns på ditt likvidkontot utbetalda då våra kunders medel är separerade från Max Matthiessen Värdepapper ABs tillgångar. 

Fondbolagen tar ut en förvaltningsavgift som anges som en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet. Förvaltningsavgiften ska vanligtvis täcka kostnader för förvaltning, analysverksamhet, kundservice, administration och information till andelsägarna samt avgifter till förvaringsinstitutet. Distributörer som säljer fondbolagets fonder får en del av denna avgift, vilket brukar kallas kickbacks eller fondersättningar. 

På Msave betalar vi tillbaka 100% av de fondersättningar vi får från fondbolagen till dig som kund. Hur mycket billigare användningen av Msave blir kan variera beroende på vilka fonder som väljs och vilka fondersättningar som gäller för fonderna. Vissa fonder – framförallt passivt förvaltade fonder – har ingen eller låg fondersättning och blir därför inte alltid billigare med Msave. Utifrån det aktuella fondutbudet per 7/6 – 2023 på Msave blir den genomsnittliga återbetalningen av förvaltningsavgiften 46 %. Återläggningen av fondersättningar görs kvartalsvis till din depå.

Som kund på Msave betalar du utöver fondens avgifter en plattformsavgift på 0,35 % på ditt kapital.

Klicka på "Bli kund" för att registrera dig och öppna ett ISK. Fyll i dina kontaktuppgifter samt vilket bankkonto du vill koppla för insättningar och uttag. Godkänn villkoren och signera avtalet med BankID. På enbart ett par minuter kan du komma igång med ditt fondsparande!

Minderåriga signerar inte med BankID utan får i registreringsprocessen välja ett lösenord att använda vid inloggning. Alla handlingar skickas efter registreringen ut med post för signering av vårdnadshavare.

Det går utmärkt att öppna depå även för minderåriga, dock ej med BankID. Du kommer istället att få välja ett lösenord i registreringsprocessen som används vid inloggning. Alla handlingar skickas efter registreringen ut med post för signering av vårdnadshavare.