3 tips för pensionssparande i oroliga tider

  • Sparande

Vår framtid som pensionärer är något som de flesta av oss är överens om är viktigt och något vi behöver prioritera genom livet. En Novus undersökning utförd tidigare i år visar dock att privat pensionssparande prioriteras bort vid höjda räntor och stigande hushållskostnader. Det är dock bekymmersamt att pensionen blir underordnad, detta då en trygg pension inte är en ”quick-fix”. Ett pensionssparande är något vi behöver upprätthålla över tid för ett gott resultat.

Vårt pensionssystem
Pensionssystemet i Sverige består primärt av tre delar i form av allmän pension från staten, tjänstepension från vår arbetsgivare och, sist men inte minst, vårt privata pensionssparande. Det privata sparandet utgör alltså en av tre delar i vårt pensionssystem. Detta talar för hur viktiga vi själva är för vår framtida pension och hur viktigt vårt pensionssparande är. Men hur väl prioriterar vi det i lägen när våra övriga levnadskostnader skenar?

Var fjärde person i åldrarna 35–49 år prioriterar bort sitt pensionssparande 
I en undersökning nyligen utförd av Novus redovisas att närmare var fjärde person i Sverige i åldrarna 35–49 år prioriterar bort sitt pensionssparande vid höjda levnadskostnader. 

Frågeställningar som ”Varför ska jag spara till en framtid när jag behöver pengarna nu?” eller ”Det är ändå så långt bort i tid, jag kan tänka på det sen” är säkerligen vanligt förekommande tankar. Ett pensionssparande är å andra sidan inte på något sätt en ”quick-fix”, utan snarare något vi behöver upprätthålla och vidhålla under en längre tid. Just tid och en tydlig plan är avgörande faktorer för att kunna skapa goda förutsättningar för en bra pension. 

Pensionssparandet gör faktiskt nytta redan idag
En stor anledning till att vi i vissa fall prioriterar bort vårt pensionssparande kan vara för att vi finner en större nytta av pengarna idag. Detta är något vi dock ska våga utmana. Pensionssparandet gör faktiskt nytta redan idag genom att varje dag utgöra en grundsten för vår framtid. Detta samtidigt som en plan och god struktur för vårt sparande är något som gör sparandet lättare att upprätthålla vid ekonomiska tider som är något mer betungande. 

Har vi en god fördelning mellan olika typer av sparande, som exempelvis buffert, långsiktigt sparande, barnsparande och pension ger det en tydlig bild kring varför vi sparar en specifik summa varje månad. 
Att prioritera ett sparande som vi har en konkret struktur och plan för, blir också naturligt en del av vår ekonomi samt något vi inte prioriterar bort vid olika ekonomiska situationer.

Jag förstår att alla inte brinner för pensionslösningar och placeringar samt att det känns som en avlägsen framtid. Men det finns saker vi kan göra idag, som påverkar vår framtid. Det kan vara småsteg, men det vi gör idag påverkar.

Mina tre tips för pensionssparande i oroliga tider: 

  1. Förstå din pension
    Ett bra första steg är för vårt pensionssparande är att förstå vår pension, dess olika delar och dess placering. Genom att även förstå vikten av vårt privata sparande för vår framtida pension skapar vi en medvetenhet och således kommer vi även närmare vårt sparande.
  2. Sätt upp en hållbar plan
    För att vårt sparande inte ska prioriteras bort i olika ekonomiska lägen är det viktigt att vi har ett sparande som vi kan upprätthålla över tid. Skapa en plan för ditt sparande och bryt ned det i det faktiska beloppet som krävs månatligen för att nå ditt mål. Återigen, tid är en viktig faktor och det ska inte förringas.
  3. Ge dina pengar en chans att växa
    Ett långsiktigt sparande som inte ges möjligheten att skapa avkastning utsätts dessvärre för en kontinuerlig värdeminskning med anledning av inflation. Ska sparandet inte användas inom en överskådlig framtid finns det genom olika placeringsalternativ en möjlighet för att skapa avkastning. Detta ska alltid ske i enlighet med vår placeringshorisont och riskvilja. 

Monika Maric, Trygghetsekonom Max Matthiessen
Källa: Novus, maj 2023 - Allmänheten om långsiktigt sparande 2023

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.