Är det nu ”småbolagseffekten” börjar visa sig?

  • Krönika
  • Småbolag

Över längre tid tenderar en investering i mindre bolag att ge en högre avkastning än en investering i större bolag. Detta brukar kallas för ”Småbolagseffekten”. 

Anledningen till att de mindre bolagen ska ge en högre avkastning som grupp än de större bolagen är att småbolagen ofta drivs av entreprenörer, bolagen har ofta en tydlig nisch och det är lättare att växa snabbt som litet bolag än som stort. De större bolagen köper också från tid till annan upp mindre bolag vilket ger gruppen en positiv skjuts i avkastningen. Under de senaste åren har dock ”småbolagseffekten” inte fungerat alls. De stora bolagen har gett investerarna en betydligt bättre avkastning än de mindre bolagen.

Efter Covid fick vi snabbt en situation med hög inflation, d.v.s. snabba och höga prisökningar. Som ett resultat av det fick vi snabba och stora räntehöjningar. De stora bolagen gynnades rejält i den här miljön relativt de små bolagen. De stora bolagen har ofta starka positioner och kan hålla emot underleverantörers önskemål om prisökningar, de kan också ofta höja de priser de säljer sina produkter för. De kan också trimma sina resultat internt via besparingar och annat. Det medförde att de inte påverkades i någon större omfattning av vare sig inflationen eller ränteökningar. Undantaget exempelvis fastighetsbolag och andra mer räntekänsliga sektorer.

De mindre bolagen fick en tuffare resa. När inflationen steg påverkades de mindre bolagens kostnader i större utsträckning. Deras leverantörer kan höja sina priser medans de i sin tur inte, i samma utsträckning kan höja priset mot sina kunder. Det gör att vinsterna faller och med det värdet. Sen är det så att vinsterna inte i verkligheten behöver falla utan på börsen räcker det med att investerarna förväntas sig att vinsterna ska falla för att deras kurser ska gå ner. De större bolagen höll dock i kapitalet i de tuffa tiderna med höga räntor. Uppköpen av småbolag gick ner vilket även det påverkar avkastningen för gruppen småbolag. 

Nu har vindarna vänt. I Sverige faller inflationen och Riksbanken har sänkt räntan. Vi kan gissa att den europeiska centralbanken snart sänker räntan och i veckan fick vi inflationsdata som visar på att det ser ut som att inflationen i USA trendar nedåt om än långsamt. Det innebär, allt annat lika, att allt mer talar för att de mindre bolagen kan som grupp börja ge en avkastning som är högre än de större bolagen igen. Häromveckan skrev vår samarbetspartner om den rekordstora ”rabatt” som småbolag värderas till relativt de större bolagen i USA. Samma sak gäller i Sverige.

För att fördjupa oss lite i vad som hänt har vi utöver att vi pratar om småbolag i veckans avsnitt av podden även satt samman ett webbinarium den 28 maj kl 1205-1250 där vi ska fördjupa oss rejält i småbolagseffekten och vad vi kan vänta oss framåt.

Lyssna på podden

Gäster på seminariet är Carl Sundblad från Cliens och Stefan Roos från Origo. De är båda förvaltare av småbolagsfonder. Carls fond Cliens Småbolag är bland annat utsedd till Årets småbolagsfond av Privata Affärer både 2021 och 2023, samt bästa svenska småbolagsfond av Morningstar 2022 och 2023. Jag tror att Carl och Stefan kommer att kunna ge en bra bild av läget bland de mindre bolagen just nu. Missa inte att anmäla dig till seminariet via länken nedan. Det finns möjlighet att ställa frågor under seminariet och vi hoppas att det blir riktigt ”interaktivt”.

Anmälan till seminariet den 28 maj

Vi kommer att regelbundet ordna seminarier framåt. Vi vill att du som följer Maxa ska lära dig mer om ekonomi och sparande. Vi tar därför tacksamt emot förslag på ämnen och gäster till både webbinarium, podden och artiklar. Skicka ett mejl till maxa@maxm.se om du har ett förslag eller önskemål.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.