Är du investerad i de populäraste fonderna i Sverige?

  • Topplista

Att spara och investera i fonder är populärt i Sverige. Sparare har olika syften och mål med sitt sparande men många tenderar att investera i samma fonder eller likartade fonder.

Vid en genomgång av de populärare fonderna ser vi att många investerare väljer att investera i indexfonder. Indexfonderna har ofta likartade priser men namnen skiljer sig åt en aning beroende på var kunden väljer att investera ifrån och exakt vilket index olika fondförvaltare väljer att följa.

Av de skälet går vi nedan igenom vilken inriktning de mest valda indexfonderna har:

•    Index Sverige
•    Index Globala aktier
•    Index USA
•    Index Tillväxtmarknader


Populära aktivt förvaltade fonder

Om vi istället tittar på vad som verkar vara de mest populära aktiva fonderna bland investerare finns det några fonder som sticker ut i popularitet. Dessa är:

•    Spiltan Aktiefond Investmentbolag
•    Swedbank Robur Ny Teknik
•    Handelsbanken Hållbar Energi
•    AMF Aktiefond Småbolag


Hur ska man då tänka som sparare?
Det finns både möjligheter och risker med indexfonder och aktivt förvaltade fonder. En strategi som innebär att investeraren kombinerar indexfonder och aktivt förvaltade fonder i sitt sparande kan vara ett bra sätt att minska riskerna och få en långsiktigt bra fondportfölj.


Förra årets vinnarfonder sett till avkastning var dock mer nischade fondkategorier som:

•    Turkietfonder
•    AI-fonder
•    Globala teknikfonder
•    Afrikafonder

Sett till vinnarkategorierna ovan kan det vara intressant och kul att fördela en mindre del av sitt sparande till fonder lite mer nischade strategier som man som investerare tror på. Det kan göra det intressantare att regelbundet följa upp sitt sparande vilket är en viktig del av sparandet. 

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.