De 2 drivande trenderna inom tech detta år blir AI och power halvledare.

  • Tema: Tech

Inför 2024 förblir AI och Big Tech i fokus, med ett särskilt öga på molnmöjligheter och hur stora teknikföretag integrerar AI i sina verksamheter.

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.

Vår portfölj har gynnats av ökat innehåll av halvledare i server- och nätverksinfrastruktur. Dessa trender förväntas fortsätta under 2024, speciellt inom mjukvaruföretag och molntjänster. GP Bullhound Global Technology fund visade en imponerande ökning på 47% under 2023, med bidrag från framträdande företag som Salesforce, Nvidia och AMD.

Inför 2024 förblir AI och Big Tech i fokus, med ett särskilt öga på molnmöjligheter och hur stora teknikföretag integrerar AI i sina verksamheter. Nvidia förväntas fortsätta leda inom AI-industrin, medan AMD stärker sin position som en allvarlig utmanare. Vi förutser också fortsatt tillväxt inom halvledarsektorn, särskilt i samband med elektriska fordon där ökat innehåll av halvledare är tydligt. Den kinesiska EV-marknaden förväntas vara dynamisk.

Tillgången på AI-beräkningskraft och stora språkmodeller, främst via hyperskalares molntjänster, fortsatte att bli mer prisvärda, vilket öppnar upp för innovation och snabb utveckling av nya affärsmodeller. Det råder dock osäkerhet kring vilka affärsmodeller inom AI som är framgångsrika och om stora språkmodeller har ett eget värde. Vi såg en ökning av stora språkmodeller och olika strategier från tech-jättar som Microsofts satsning på OpenAI, Metas öppna källkod för Llama och Amazons neutrala strategi för LLM.

“Big tech” och hyperskalare har kommunicerat omfattande AI-drivna investeringsplaner, och många mjukvarubolag har integrerat AI i sina produkter. Vi uppskattar att hyperskalares investeringar under 2023 uppgått till cirka 160 miljarder dollar, med förväntningar om högre investeringar under 2024. Företag som Google, Amazon, Meta och Microsoft är positionerade att fortsätta med dessa investeringar.

Denna veckas nyheter har präglats av en blandad marknadsreaktion, särskilt utlöst av oron kring Kinas ekonomiska svaghet. Särskilt i fokus var TSMC:s (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) senaste resultatrapport, som blev veckans huvudhändelse och den första att rapportera inom vår portfölj. TSMC:s imponerande resultat, med en kvartalsvis intäktsökning på 13% och en stark prestation över de ursprungliga prognoserna, hjälpte till att ge tekniksektorn ett uppsving. Aktien steg med 6% över en natt i Taiwan, mycket tack vare deras positiva prognoser för 2024 och framstegen inom AI.

Tre centrala aspekter från TSMC:s rapport var tydliga: för det första, återhämtningen inom halvledarsektorn är igång med AI som en ledande drivkraft och TSMC som en viktig aktör. För det andra, en förväntad intäktstillväxt på över 20% under 2024. 

En intressant aspekt är TSMC:s investeringar. Deras prognos för 2024 ligger på 28-32 miljarder USD, i linje med föregående års utgifter på 30,4 miljarder USD. Detta understryker TSMC:s betydande roll på marknaden för halvledare produktion, där de utgör mer än 30%. 

Från vår portfölj synpunkt fortsätter TSMC att visa på teknologiskt ledarskap och väldigt hög avkastning på investerat kapital. Vi förväntar oss att Intel och Samsung kommer att ge ytterligare riktlinjer senare under året, vilket kommer att ge ytterligare insikter i halvledarsektorns framtid.


Microsoft har denna vecka gjort sitt Office Copilot mer tillgängligt, även för konsumenter och mindre företag, till en kostnad av 20 dollar i månaden jämfört med 30 dollar för kommersiella användare. Den kommersiella verksamheten erbjuder en större potentiell intäktsmöjlighet, men vi bedömer att Microsoft (tillsammans med OpenAI) har goda chanser att fånga upp den konsumentinriktade AI-marknaden. Det är positivt att Microsoft är nöjda nog med Copilot-upplevelsen för att utvidga den till en konsumentprodukt. Vi kommer att följa adoptionen och penetrationen av Copilot under 2024 med stort intresse.

SuperMicro rapporterade en positiv vinst varning under torsdagskvällen, försäljningssiffror som överträffade förväntningarna med 30%, drivna av efterfrågan på AI-servrar. Det är möjligt att de har gynnats av kinesiska chip-restriktioner för att få bättre tillgång till Nvidia-chips, och kanske även var tidiga mottagare av AMD:s MI300-chips. Försäljningsökningen är dock väldigt anmärkningsvärd givet hur svårt det är att få tag på GPUs. 

Samsungs AI-telefonlansering verkar ha fokuserat mer på att integrera Googles Gemini än på Samsung-specifika funktioner, vilket kan ses som en besvikelse ur Samsungs perspektiv. Detta understryker var expertisen inom AI ligger och är positivt för Google om Android-ekosystemet kommer att anta Gemini.

Mark Zuckerberg presenterade även nyligen en Instagram-video där han uttryckte installerad beräkningskapacitet på 600,000 H100 GPU:er, vilket visar hur motiverade alla stora teknikföretag är att fortsätta investera i AI-beräkning.

Portföljsynpunkt: Microsoft förblir en av de tre största positionerna i vår portfölj, och den potentiella intäktsmöjligheten från Copilot är en av de mest betydande inom mjukvaruområdet. OpenAIs GPT-butik, som öppnar upp för mer innovation och experiment, är goda nyheter för tekniksektorn i stort och naturligtvis för de underliggande halvledare som driver beräkningen.

För vår del fortsätter vi att fokusera på företag som är väl positionerade för att dra nytta av dessa trender, särskilt inom halvledarsektorn och AI-teknologin, där vi ser fortsatt potential för innovation och tillväxt.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.