De dåliga perioderna på börsen är korta. Missa inte de långa bra perioderna.

  • Sparande

När börserna faller tenderar vi att sälja våra aktiefonder och minska vårt sparande. När börserna har gått upp tenderar många att investera i aktiefonder.

När vi låter börsens utveckling påverka hur vi sparar tenderar det att medföra att vi säljer när börsen har fallit och köper när den gått upp. Vi säljer billigt och köper dyrt. Det medför att vi lätt kan få en bättre avkastning över tid genom att göra mindre. Helt enkelt inte bry sig så mycket om hur börsen utvecklas i det kortare perspektivet utan bara fortsätta att spara regelbundet. 


När det kommer till att spara är det tiden man är investerad viktig.
Med tiden kan man dra fördel av ”ränta-på-ränta”. För att få så hög avkastning som möjligt har historien visat att i det stora fonduniverset visat att kategorin aktiefonder ger högst avkastning för den långsiktige fondspararen. Aktiefonder är dock förknippade med hög risk i det kortare perspektivet. Det svänger både upp och ner på börsen. Det leder till att många sparare väljer att ha en lite mindre andel aktier än vad som kanske är bäst i teorin för att inte riskera att förlora sparkapitalet.

Lås oss titta på riskerna med att investera i aktiefonder
Aktiemarknaden (börsen) stiger i genomsnitt över tid med 8-9 procent per år. Det finns vissa skillnader olika aktiefonder som småbolagsfonder, globala aktiefonder eller för den delen svenska aktiefonder med inriktning mot stora bolag. Enskilda år kan avkastningen variera rejält ifrån den genomsnittliga avkastningen. Exempelvis föll den svenska börsen 39% när finanskrisen kom 2008 men steg snabbt därefter 2009 med 43% när återhämtningen började. 

Under ett år som 2008 när börsen föll mycket eller för den delen 2022 när börsen föll med över 20% är det lätt hänt att bli orolig för fortsatta nedgångar och sälja sina aktiefonder. Många vågar heller inte investera i aktiefonder under år som 2008 eller 2022 då börserna faller av oro för fortsatta nedgångar.

Bull- och Bearmarket
Om börsen faller med 20% eller mer brukar man säga att vi har en ”bearmarket”. Om börsen istället stiger med 20% eller mer kallar vi uppgången för ”bullmarket”. Den långsiktiga investeraren kommer att få vara med om många bull- och bearmarkets. Om placeringshorisonten är 50 år kommer vi, om historien upprepar sig, få vara med om 15 bearmarkets. 

En bearmarket, period med större börsfall, brukar vara i cirka 350-500 dagar innan det blir en mer ihållig bättre börsutveckling. De positiva perioderna tenderar att vara längre än de dåliga perioderna. En börsuppgång varar i genomsnitt i cirka 900 dagar. Historiskt har uppgångarna varit större än nedgångarna. Det är det som bidrar till att den genomsnittliga avkastningen över tid är just 8-9 procent på börsen.

Nu vet du att:

  • Har du lång placeringshorisont kommer du att vara med om många dåliga börsperioder.
  • De bra perioderna på börsen tenderar då att vara mycket längre än de dåliga perioderna.
  • Den genomsnittliga avkastningen på börsen över längre tid är cirka 8-9 procent.

Hur ska man då tänka för att inte påverkas av oron i dåliga perioder och sälja sina aktiefonder eller för den delen fortsätta investera trots att börsen går dåligt?
Många som är investerade i fonder oroar sig kontinuerligt över börsens- upp och nedgångar. När börsen går upp oroar sig många av oss över att vi inte investerat tillräckligt mycket i aktiefonder och när börsen faller oroar vi oss istället över att vi investerat för mycket. Via enkla regler och en aning struktur kan vi förenkla vårt sparande och med det nå bättre resultat på ett enklare sätt.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.