Det ljusnar i ekonomin – så kan du göra nu

 • Sparande

Det ser allt bättre ut. Under sista halvåret har takten på de allmänna prisstegringarna, inflationen, avtagit allt mer.

Riksbanken indikerar samtidigt att vi dag för dag närmar oss den punkt där de kan tänka sig att börja sänka räntan. Samtidigt har alla bolag på stockholmsbörsen och den amerikanska börsen precis rapporterat hur de går för dem. Det ser inte ut som om någon större lågkonjunktur är på väg. Många bolag, speciellt mindre bolag och bolag som är beroende av krediter eller nytillskott av kapital från sina ägare nu också kanske går mot lite bättre tider. Totalt ser vi en miljö som kan bli allt mer positiv för arbetsmarknaden.

Nedan går vi igenom vad som ser bättre ut:

 1. Trenden i inflationsutvecklingen är fallande. 
  En fallande trend i inflationen gör att vi närmar oss den punkt där Riksbanken kan tänka sig att börja sänka styrräntan. Investerare bedömer att vi står inför cirka 3-4 räntesänkningar under året. Hur många räntesänkningar det faktiskt blir låter vi vara osagt men som det ser ut nu är det hög sannolikhet att styrräntan kommer att sänkas. Det är positivt för företag som är beroende av krediter, hushåll med skulder.
 2. Bolagen mår generellt bra
  De börsnoterade bolagen i Sverige och USA har precis rapporterat. Överlag ser det bra ut. Bolagen mår relativt bra och rapporterar i linje till lite bättre än vad många investerare hade väntat sig. Det indikerar att vi inte går emot en ”hårdlandning” med högre arbetslöshet som följd.
 3. Konsumenterna mår ganska bra
  Vi konsumenter ser ut att bli lite mindre oroliga och med det vågar vi konsumera lite mer. Visst har arbetslösheten stigit en aning sedan ett år tillbaka men om nu företagen får lite sänkta kostnader och därmed utrymme att investera kan de börja återanställa var det lite.

Givet att vi mår inflationen faller, bolagen mår bra och eventuellt börjar investera i lite större utsträckning framåt samtidigt som konsumenterna håller uppe konsumtionen ser det ändå relativt ljust ut. I det läget kan det vara bra att planera och se över sin privata ekonomi. Det kan vara en idé att se på sin ekonomi och agera som i ett företag. Se över risker och möjligheter, upprätta en budget och lägga en plan för sitt agerande. Som en del i planen finns det några områden vi vill lyfta fram som går att påverka både för den långsiktiga privata ekonomin och i det kortare perspektivet.

Vi föreslår därför att du:
 

 1. Använd ökade disponibla inkomster för att framtidssäkra din ekonomi
  Om du har bolån och dina räntekostnader faller eller för den delen om du står utan arbete och nu får en anställning och med det en starkare ekonomi och högre disponibel inkomst är det bra att framtidssäkra sin ekonomi. Inled ett sparande eller spara mer. Andra förslag för att framtidssäkra sin ekonomi kan vara att teckna en inkomstförsäkring. Även om det ser bättre ut nu kan det snabbt vända till det sämre igen.
 2. Se över din pension
  Reglerna för din pension ändras. Bland annat införs snart något som kallas för riktålder. I princip innebär det att tiden för när du kan ta ut din allmänna pension inträffar allt längre upp i åldern. Många vill inte jobba till 67 år utan vill kanske börja trappa ner efter 60 av flera skäl. I många fall för att partnern kanske är äldre eller för att barnbarnen kommit och man vill njuta lite av livets efterrätt. Vill du göra det är det kanske så att du måste öka ditt pensionssparande antingen via löneväxling eller privat sparande på ISK för att möjliggöra det.
 3. Se över ditt sparandes sammansättning
  Om du har ett sparande kan det vara bra att se över vad du investerar i. Som du läst i tidigare avsnitt av MAXA eller hört om i podden MAXA med Daniel har exempelvis ett antal amerikanska teknikbolag blivit gigantiskt stora i spåren av AI-trenden. Det gör att avkastningen har varit hög i exempelvis indexfonder som följder den amerikanska börsen under senare år men med det har risken ökat då utvecklingen i enskilda bolag kan påverka din värdeutveckling på ett sätt du inte önskar. De mindre bolagen har haft det riktigt tufft under senare år i spåren av höga räntor och oroliga investerare och därför har småbolagsfonder visat svag avkastning på börserna. Kanske kan det vara läge om du sparar långsiktigt att investera mer i fonder som investerar i småbolag nu och se över andelen utländska fonder i sitt sparande nu när räntan ser ut att vara på väg ner. 
 4. Tänk på miljön och framtiden när du investerar
  Många fonder som investerar i hållbara bolag och bolag med inriktning på ny energi har haft en tuff utveckling när räntorna varit höga. Många investeringar i hållbara projekt har fallit i värde under de sista åren. När räntorna nu ser ut att börja falla kan det vara början på en ny era för investeringar i bolag som framtidssäkrar världen.
 5. Planera din semester rätt
  Den svenska kronans utveckling har utvecklats olika mot olika valutor. Mot dollarn har kronan försvagats rejält under senare år. Sist vi såg de här nivåerna var runt sekelskiftet. Det har gynnat sparande i exempelvis globala aktiefonder. Kronan kommer sannolikt att stärkas framåt men kanske inte just nu även om det med det sagt kan vara ett bra tillfälle att se över sitt sparande i globala fonder.  I relativa termer med hänsyn tagen till kronans utveckling och inhemsk inflation en mer närliggande ekonomisk utmaning för många hushåll sommarsemestern. Vilka länder som är ”billiga” att resa till är relativt och påverkas av både kronans utveckling och inflationen. I det perspektivet är Japan ett intressant resmål nu för den som lockas av det. Andra populära resmål som lockar många är exempelvis Thailand.  Dock med hänsyn till både kronans utveckling och fokus på en hållbarare värld är kanske ”hemester” ändå är att rekommendera. 

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.