GP Bullhound Global Technology Fund – Svergies tredje bäst avkastade fond Q1

  • Tema: Tech

Denna vecka har varit händelserik med betydande framsteg och initiativ inom teknik- och finanssektorn.

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.

Med fokus på framtida utveckling och investeringar, strävar vi efter att förutse och anpassa oss till de förändrade behoven hos våra kunder och samhället i stort. Vår fond GP Bullhound Global Technology Fund tog även plats som svergies tredje bäst avkastade fond under Q1 med imponerande 21.7%.

Marknadsperspektiv: Denna vecka har ännu en gång amerikanska inflationssiffror, specifikt konsumentprisindexet (CPI), varit i fokus. Resultaten indikerar att inflationen är mer ihållande än vad man tidigare antagit, vilket kan innebära att eventuella räntesänkningar från Federal Reserve kommer att försenas ytterligare. På teknikfronten rapporterades starkare än förväntade siffror för mars från Taiwan, vilket pekar på en robust efterfrågan på AI-teknologi samt en stabilisering inom marknaderna för smartphones och persondatorer.

Det har vidare varit en aktiv vecka på halvledarfronten med flera nya lanseringar av AI-semikondensatorer för datacenter från aktörer som Intel, Google och Meta. Vår analys pekar på att Broadcom, som levererar till Google, och TSMC, som levererar till alla tre bolagen, kommer att vara de stora vinnarna i dessa lanseringar.

Mjukvara och AI:

  • Amazon: I sitt årliga brev till aktieägarna framhåller VD Andy Jassy att bolaget fortsätter arbetet med att minska kostnaderna inom detaljhandeln. AWS ser en minskad optimering bland kunderna sedan slutet av 2023. Reklamverksamheten fortsätter att visa stark tillväxt med en ökning på 24% från år till år, vilket resulterade i intäkter på 47 miljarder USD under 2023. Jassy betonade även Amazons AI-strategi i brevet, med målsättningen att genomdriva innovation genom att bygga grundmodeller, tillämpa dessa och utveckla applikationslager. Han beskriver det som en revolutionerande fas för AI som kommer att demokratisera och transformera kundupplevelser på bred front, med en stor del av denna transformation förväntas ske på AWS-plattformen.
  • Google: Under sitt evenemang Cloud Next 2024 avslöjade Google en rad nya produkter och samarbeten. En betydande höjdpunkt var lanseringen av den nya datacenter-CPU:n Axion, baserad på ARM-teknologi, som erbjuder förbättrad prestanda och energieffektivitet jämfört med lösningar från Intel och AMD. Google introducerade även Gemini 1.5 Pro i en offentlig förhandsversion samt en ny AI-drivna videoredigeringsapp, Vids, vilket understryker bolagets satsningar och framsteg inom AI.

Halvledarsektorn:

  • TSMC: Rapporterade en imponerande försäljningsökning med 34,3% jämfört med föregående år till 195,21 miljarder NTD i mars, med en kvartalstillväxt på 16,5% från år till år. Dessa siffror överträffade marknadsprognoserna, vilket bekräftar TSMCs starka ställning på marknaden drivet av AI efterfrågan och stabil efterfrågan på PC och smartphones.
  • Infineon och NXP: Bilförsäljningen i Kina visade en återhämtning i mars med en ökning på 6% jämfört med föregående år. Försäljningen av elbilar och laddhybrider växte speciellt starkt, med en ökning på 29,5% till totalt 709,000 bilar.
  • Marvell: Under deras AI-evenemang nyligen utannonserade Marvell att de nu tillverkar chip till tre stora amerikanska molnföretag. Vi tror att de redan producerar Amazonas AI-chip och att de eventuellt även står bakom tillverkningen av Googles nya CPU Axion. Det sista kundföretaget som nämndes under evenemanget tros vara Microsoft. Marvell har höjt sin sin försäljningsprognos för AI till att nå 550 miljoner USD i år, upp från 200 miljoner USD förra året med en målsättning om 1,5 miljarder USD år 2025 och 2,5 miljarder USD år 2026. Trots att bruttomarginalen för dessa kundspecifika chip förväntas vara lägre än genomsnittet, förutspår företaget att volymen kommer att bidra till en genomsnittlig driftsmarginal.

    Denna utveckling understryker Marvells position som en betydelsefull aktör inom halvledarindustrin, särskilt inom den växande sektorn för AI-drivna teknologier. Deras förmåga att samarbeta med ledande molntjänstleverantörer betonar även deras tekniska kompetens och innovationsförmåga.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Max Matthiessen tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för Max Matthiessen utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av Max Matthiessen. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan tillstånd.