Hur presterar teknologisektorn när omvärldspressen ökar?

  • Tema: Tech

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.

I skuggan av globala osäkerhetsfaktorer som krig, inflation och stigande räntor, reser sig en central fråga: Hur presterar teknologisektorn när omvärldspressen ökar? Många minns smärtsamt krascherna för teknologi aktier år 2000 och 2007. Men befinner vi oss på randen till en ny sådan krasch? Vårt analysarbete tyder starkt på motsatsen. Under tidigare nedgångar saknade många teknikföretag likviditet. Nu är situationen annorlunda. Stora teknikbolag är inte bara lönsamma, utan har även stora kassor. Detta ser vi i senaste kvartalsrapporterna denna vecka från bland annat teknikjättarna Amazon, Meta, Intel, Google och Microsoft som inte endast rapporterade stark lönsamhet, utan en konsekvent strategi som prioriterar investeringar, framförallt inom AI och relaterad infrastruktur.

Vi är nu igenom den första stora rapportveckan på teknologisidan. Det råder inget tvivel om att 2023:s stora drivkraft har varit AI, och det kommer troligtvis att vara fallet under det kommande decenniet. Teknikjättar som Microsoft, Meta, Google och Amazon indikerar fortsatt att capex kommer att öka under 2024. Den förutsagda capex av hyperskalare står på cirka 160 miljarder dollar bara i år. Givet dessa företags starka finansiella position – enorma kassaöverskott och en bevisad förmåga till konsekventa investeringar på hög nivå – är denna tillväxtbana troligen hållbar.

Med Microsoft, Google, Amazon och Meta som rapporterat denna vecka tyckte vi det var läge att på titta på hur var och en av dem utnyttjar AI inom sina verksamheter samt vilka framtida möjligheter som väntar innan vi går in på rapportdetaljerna:

Cloud: Molntjänster som Microsofts Azure, Amazons AWS och Googles GCP har en central roll. Med AI:s intensiva behov av beräkningskraft och datalagring, levererar dessa plattformar oumbärliga resurser.

Integration av AI i kärnverksamheten: För företag som Google och Meta, går AI hand i hand med kärnverksamheten. Deras massiva “reklamverksamhet” förstärks av AI, och Apples App Tracking Transparency (ATT) har med hjälp av AI-verktyg kunnat mildras.

Förvandla AI till en intäktsmöjlighet: AI står inte bara som ett operativt verktyg, utan även som en direkt inkomstkälla. Detta är tydligt när vi granskar produkter som Microsofts Copilot och dess partnerskap med OpenAI. Google, å sin sida, implementerar AI för att förbättra sin sökfunktion och på så vis öka sina intäkter.

Detaljer om veckans rapporter:

Alphabet Digital Annonsering - Tillbaka med full kraft
Alphabet har rapporterat intäkter på 76,7 miljarder dollar. En betydande ökning av deras annonseringsintäkter från plattformar som Search och YouTube indikerar den starka återhämtningen av den digitala annonseringssektorn. Det finns dock vissa oro kring GCP:s tillväxt, som verkar ha saktat ned. Å andra sidan är motståndskraften i Googles annonseringsverksamhet, en av de mest lönsamma inom teknik, beundransvärd.

Moln- och AI-racet -  Microsoft tar ledningen
Microsoft  rapporterade intäkter på 56,5 miljarder dollar, vilket överträffade de förväntade 54,5 miljarder dollar. En höjdpunkt är tillväxten av Azure, Microsofts molntjänst, som vuxit med 28%. Denna tillväxt tyder på potentiella trender inom molnsektorn och Microsofts framsteg inom AI. Windows har även sett en tillväxt i OEM-intäkter, vilket indikerar en ökning av PC-efterfrågan – positiva nyheter för chiptillverkare som Intel och AMD.

Meta: Stabil tillväxt i återupplivad digital annonsering
Meta har också rapporterat positiv tillväxt, med intäkterna upp med 23%. Bolaget flaggade dock att konflikten i Mellan Östern har påverkat efterfrågan i oktober vilket gjorde att företaget tog en mer konservativ ställning till den förväntade försäljningen i kommande kvartal. Likt Alphabet verkar den återupplivade digitala annonseringen gynna Meta mest. Meta har under året dragit ner sina förväntade utgiftsökningar ett antal gånger vilket gynnat marginalerna, bolaget riktar dock betydande investeringar mot artificiell intelligens och datacenter, vilket markerar början på en aggressiv AI-capex-fas.

ServiceNow: Konsekvent tillväxt och AI-integration
ServiceNow, en annan viktig aktör, har återigen höjt sin guidance efter ett framgångsrikt kvartal. Med prenumerationsintäkter som ökar med 24,5% YoY och bättre än förväntat driftsmarginaler, visar företaget en positiv trend. Nya införanden av AI-funktioner i deras produkter, som 'Now Assist', indikerar företagets engagemang i att integrera den mest avancerade tekniken.

Halvledarsektorn
Inom halvledarsektorn så släppte KLA deras rapport i veckan. Bolaget har inte bara mött utan också överträffat förväntningarna. Deras intäkter var bättre än förväntat och prognosen för nästa kvartal pekar också uppåt. Vad som är särskilt imponerande är att företaget konsekvent visar starka resultat för EPS och FCF, vilket återspeglar deras förmåga att vara motståndskraftiga även under ekonomiska nedgångar. Marknadskommentarerna från KLA har varit särskilt framåtblickande och ledningen förutser  att den övergripande efterfrågan kommer att stabilisera sig inför första halvåret 2024. 

Inom halvledarsektorn och Capex finns det en hel del rörliga delar, vilket är förväntat med tanke på dess cykliska natur. Trots dessa utmaningar är vi övertygade om branschens långsiktiga tillväxtpotential och tror att bolag som ASML, Applied Material, LAM Research och KLA är väl positionerade för att dra nytta av detta. Teknologiska framsteg, särskilt inom AI och LLMs, skapar en efterfrågan på snabbare och kraftfullare GPUs och CPUs, vilket dessa företag är positionerade att möta.

Vidare rapporterade Texas Instruments och ST Microelectronics intäkter i linje med förväntningarna, men med något svagare förväntad utveckling för nästa kvartal. Den svagare utvecklingen är driven av en nedgång för halvledare för generell industri medan efterfrågan för bilhalvledare är fortsatt stark. Här förväntar man att se även styrka nästa år trots en svag bilmarknad drivet av ökningen av elbilar.

Sammanfattningsvis, i ljuset av veckans rapporter står det klart att teknikbolagen, trots globala utmaningar, fortsätter att satsa stort på AI och innovation. Deras strategier och starka finansiella position tyder på en ljus framtid för sektorn, även i en osäker global miljö.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.