I fokus: AMF Aktiefond Nordamerika

  • I fokus
  • AMF Aktiefond Nordamerika

Denna vecka tittar vi närmare på Noramerika och fonden AMF Aktiefond Nordamerika

Nordamerika innefattar utöver USA även Canada som betydande aktiemarknad. Tillsammans utgör de en bit över 60 procent av världens börsvärde. Det medför att Nordamerika är den dominerade aktiemarknaden som ”alla” följer. Ett diversifierat sparande kan med fördel inkludera en exponering mot den amerikanska börsen. 

Under senare år har de större amerikanska bolagen haft en fantastisk utveckling. Bolag som Nvidia, Microsoft, Apple och Alphabet (som äger bland annat Google) har varit draglok för hela världsindex. Ingen har väl missat diskussionerna om ”The Magnificent 7”. Det har bidragit till att ägare av fonden har fått vara med om ett par fantastiska år. En kombination av fin aktieavkastning och starkare dollar har bidragit till att AMF Aktiefond Nordamerika har gett en avkastning på 17 procent under 2024 och 73 procent under de sista 3 åren.

2024 är ett supervalår. Många länder går till val inklusive USA. Ett val av den storlek och omfattning vi kommer att få se i USA i höst får påverkan på investerarna och med det den amerikanska börsen. 

Vad tror du? Går den amerikanska börsen mot en fortsatt ljus utveckling? I det bifogade arket kan du läsa mer om fonden och fondens innehav.

Läs mer om AMF Aktiefond Nordamerika

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.