I fokus: Balance Crafted By Ruth

  • I fokus

Veckans fond i fokus är Balance Crafted By Ruth. Ruths svar på det kanske vanligaste fondalternativet i Sverige.

Alla som sparar och investerar idag måste i stort besvara frågorna:

  • Vilket avkastningsmål har jag?
  • Hur många år kan jag avvara kapitalet?
  • Hur stora värdefall är jag beredd att riskera under min spartid? 

Många som besvarar de frågorna anger att de ska spara i upp till 5 år, för längre än så är det svårt att planera. De svarar vidare ofta att de inte vill riskera för mycket av kapitalet i dåliga perioder och är därmed beredda att ge upp en del avkastning. Man brukar säga att börsen ger en avkastning på cirka 8 procent per år men många investerare anger att de kan acceptera 5-6 procent per år över tid, alltså ett par procentenheter lägre än vad börsen förväntas ge. Det som oroar många är att börsen vissa perioder kan falla med 30-40 procent i värde och den typen av fall vill många undvika. 

När investerare svarar på det sätt som beskrivs ovan blir de ofta rekommenderade en blandfond med medelhög risk. Det är därför blandfonder med medelhög risk också förvaltar en betydande del av den svenska fondförmögenheten och är ett av de populäraste sparalternativen bland fondsparare.

Det finns olika sätt att sätta samman en blandfond med medelhög risk. Vissa väljer att kombinera svenska aktier och räntebärande värdepapper, andra inkluderar exempelvis globala aktier i fonden och i något fall finns också alternativa investeringar med som ett tillgångsslag.

Fondbolaget Ruth Asset Management har ett koncept med blandfonder eller portföljstrategier som de själva kallar dem som kombinerar svenska aktier, globala aktier, räntebärande värdepapper, alternativa investeringar och taktiska allokering i fonden. Syftet med den breda fördelningen är att det minskar riskerna utan att för den delen sänka den förväntade avkastningen. För att förklara den sista meningen behöver man ha lite koll på så kallad portföljteori. Det går vi inte igenom nu. 

Läs mer om Balance Crafted By Ruth

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.