I fokus: Vi följer upp Cliens Småbolag

  • I fokus

Den 15:e december intervjuade vi förvaltaren av fonden Cliens Småbolag Carl Sundblad.

Fonden har blivit utsedd till årets småbolagsfond både 2021 och 2022 av fondutvärderaren Morningstar. Carl beskrev fonden och berättade att han trodde att ”hemligheten” bakom framgångarna var den tydliga inriktningen på kvalitetsbolag, långsiktighet och fokus på bolag som har potential att växa över tid. Genom sitt fokus på de tre parametrarna har Carl också lyckats undvika att investera i bolag som annars bidragit negativt till fondens avkastning. 

Carls förväntningar inför 2024 var att inflationen skulle falla och att vi skulle få se de första räntesänkningarna under året. I det sammanhanget skulle vi eventuellt också få se en dragkamp mellan oro för svagare konjunktur å ena sidan och prisstabilitet å andra sidan. Så här långt uppskattar investerarna den fallande inflationen och förväntningarna om kommande räntesänkningar. Det har medfört att både börsen och fonden ökat i värde under det första kvartalet 2024. Sedan vi skrev om fonden första gången den 15 december har den ökat med 4 procent i värde.  Hade vi valt att publicera artikeln veckan innan hade uppgången varit drygt 9 procent. Fonden hade en stark utveckling under december 2023 och ökade med hela 9,5 procent i värde. Totalt uppgick värdeökningen 2024 till 18 procent. Från fondens start 2016 uppgår värdeökningen till 232 procent vilket är långt högre än fondens jämförelseindex. Från start uppgår den årseffektiva avkastningen till 16,8 procent per år.

Småbolagsfonder har dock generellt haft en lite mer utmanande resa relativt fonder som investerar i större bolag. Det förklaras av att miljön med hög inflation och höga räntor har större effekt på de mindre bolagens aktiekurser än de större bolagens. Det blir nu intressant att se om 2024 blir ett år där fonden når sin genomsnittliga avkastning om cirka 17 procent.

Läs mer om Cliens Småbolag

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.