I fokus: Cliens Småbolag

  • I fokus

Denna veckas fond i fokus är Cliens Småbolag, som enligt Morningstar är den bästa svenska småbolagsfonden sett till avkastning och risk över de senaste fem åren. Cliens är ett oberoende svenskt fondbolag, och fonden förvaltas av Carl Sundblad.

Cliens Småbolag har utsetts till Bästa Svenska Småbolagsfond av Morningstar både 2022 och 2023. Fonden har även presterat bäst avkastning bland svenska småbolagsfonder de senaste fem åren enligt Morningstar. Den ingår även i flera av Max Matthiessens färdiga portföljer, vilka är paketlösningar för investerare som inte själva vill välja fonder utan föredrar att spara i ett förbestämt urval.

Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på små- och medelstora bolag i Norden, särskilt i Sverige. Cirka 90 procent av fondens tillgångar investeras i dessa bolag, definierade som de vars marknadsvärde vid förvärvstillfället inte överstiger en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm.

Hållbarhet är en viktig del av fondens investeringsprocess. Cliens Småbolag främjar miljö- och sociala aspekter och klassificeras som en ljusgrön fond enligt artikel 8 i disclosureförordningen.

De tio största innehaven i fonden enligt Morningstar inkluderar företag som AAK, Castellum, Fastighets AB Balder, Securitas, Vitec Software, Beijer Ref, Lagercrantz Group, Trelleborg och Husqvarna.

Läs mer om fonden

För att få mer insikt i fondens investeringsstrategi och förväntningarna inför 2024 gjorde vi en kortare intervju med Carl Sundblad, förvaltare av Cliens Småbolag. Här nedan finner du våra frågor och Carls svar:


Cliens Småbolag blev utsedd till årets svenska småbolagsfond både 2022 och 2023 av fondutvärderaren Morningstar. Vad är hemligheten bakom framgångarna?
 
Vi har en tydlig inriktning på kvalitet, långsiktighet och bolag som har potential att växa över tid. Genom vårt fokus på kvalitet har vi också lyckats undvika många misstag och de värsta haverierna under året.
 
Vilken typ av bolag investerar du helst i?
 
Bolag med en lång historik av hög avkastning på det egna kapitalet, god vinsttillväxt och lågt konjunkturberoende. Utöver detta vill vi ha en bra ledning, gärna en tydlig huvudägare samt en positiv företagskultur i bolaget.


Vilken typ av bolag undviker du att investera i?
 
Utöver våra etiska restriktioner, där vi avstår från investeringar i företag inom alkohol, vapen, tobak, fossila bränslen och spelindustrin, undviker vi även investeringar i företag där vi upplever en betydande osäkerhet om vart bolaget kan befinna sig om fem år.

Vilket bolag har du ägt längst i fonden och varför är det ett så bra bolag enligt dig?

Det är faktiskt ganska många bolag som funnits med oss sedan start för sju år sedan, och bland dessa finns några framstående förvärvare som Addtech, Lagercrantz och Beijer Ref. Under den tidsperioden har dessa tre företag vuxit till cirka tre gånger sin storlek sett till vinst per aktie. Deras tillväxt har skett både organiskt och genom lyckade förvärv, i stor utsträckning finansierade av företagens egna kassaflöden.

Sedan fondens start i oktober 2016 uppgår avkastningen till 186,9 procent vilket ska jämföras med fondens index som stigit med 98,8 procent. Många hävdar att det inte går att slå index över tid. Hur ser du på det?
 
Det finns verkligen många framgångsrika förvaltare runt om i världen som över tiden har levererat en avkastning som överträffar marknaden. Personligen tror jag mycket på en av Charlie Mungers grundprinciper för både livet och investeringar: "fiska där det finns fisk". För oss innebär detta att aktivt söka investeringar bland växande kvalitetsbolag med en lång historik av god tillväxt.

Under åren 2022 och 2023 har utvecklingen för börsens mindre bolag varit relativt försiktig sett till index. Vad beror det på?
 
Mindre bolag har historiskt sett ofta haft en något högre värdering än större bolag, eftersom de generellt sett har haft snabbare tillväxt. När räntorna ökar, vilket har skett under dessa år, höjs även investerares avkastningskrav på aktier. Det innebär att värderingen på bolagen minskar, särskilt för de som hade höga värderingar från början.
 
Om du får spekulera lite kring vad som händer 2024 bland våra svenska mindre bolag. Vad ser du då framför dig för utveckling då?
 
Det är alltid vanskligt att sia om framtiden men det mesta tyder just nu på att inflationen kommer fortsätta ner och att vi kommer få de första räntesänkningarna. Fallande räntor är i regel bra för investeringsklimatet, men det kan också signalera ökad försiktighet kring förväntningarna på konjunktur och bolagsvinster. Nästa år ser ut att präglas av en dragkamp mellan dessa faktorer.
 
Till sist: Varför tycker du att man ska investera i Cliens Småbolagfond?
 
Jag tycker att vi över tid har visat att vårt fokus på kvalitetsbolag och långsiktighet har skapat ett mervärde, men den frågan ska förmodligen någon annan svara på egentligen!

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.