I fokus: Coeli Global Select, uppföljning

  • I fokus

Den första december skrev vi om fonden Coeli Global Select. Vi gör nu en uppföljning och ser vad som har hänt sedan dess?

För ca tre månader sedan träffade vi förvaltarna till fonden, Andreas Brock och Henrik Milton. De pratade om ”att äga champions och utnyttja speciella tillfällen är nyckeln”. Du hittar podden här

Coeli Global Select har sedan start gett en högre avkastning än sitt jämförelseindex och menar att nyckeln till den goda avkastningen är förvaltningsstrategin. Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som har en bas i kvalitetsbolag som de kallar för ”Champions” och därefter kryddar de sina fonden med investeringar i ”special situations”. 

Under 2023 steg fonden med cirka 33 procent i värde. Det var mer än fondens jämförelseindex. Under 2024 har uppgångarna fortsatt och sedan årets start har fonden stigit med strax över 8 procent vilket är i linje med jämförelseindex.

Globala aktier har som grupp haft en gynnsam utveckling under senare år. Det finns flera faktorer som bidrar till avkastningen. Att kronan har försvagats är en delförklaring. Under de sista 3 åren har exempelvis kronan försvagats med 20 procent relativt dollarn. Coeli har strax under 50 procent av sin fond investerad i amerikanska aktier. Kronförsvagningen bidrar till en värdeökning i de amerikanska innehaven med motsvarande. 

Utöver valutaeffekter som de flesta globala aktiefonder dragit fördel av har förvaltarna varit lyckosamma i sina aktieval. Exempelvis har fonden investeringar i några av de bolag som dragits med i ”tech och AI”-vågen som vi sett under senare tid. Nvidia, Microsoft och Apple är bolag som ingår i fonden. Nvidia har exempelvis stigit med cirka 280 procent i värde på börsen under det sista året.

Det blir nu intressant att följa fondens utveckling framåt. 

Läs mer om fonden här

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.