I fokus: Coeli Global Select

  • I fokus

Vi tittar närmare på fonden Coeli Global Select. Fondens förvaltare är också gäster i veckans podd.

Andreas Brock och Henrik Milton  lämnar ett framgångsrikt år bakom sig. De har slagit sitt jämförelseindex rejält och menar att nyckeln till det är deras förvaltningsstrategi. Deras fonder har en bas i kvalitetsbolag som de kallar för ”Champions” och därefter kryddar de med investeringar i ”special situations” vilket är kortsiktiga investeringar i bolag som kanske fallit för mycket där de räknar med snabbare resultat. Ett exempel på en sådan är deras investering i Stellantis, en av världens största biltillverkare. 

Ett bolag som kategoriseras som ”Champion” är vad som i andra sammanhang ofta benämns ”kvalitetsbolag”.  Det är bolag som ofta har hög och stabil vinst i kombination med tillväxt. Exempel på bolag med den stämpeln är amerikanska bolaget Microsoft och Apple. 

Fonden är normalt investerad i cirka 40 olika bolag världen över. Av portföljens värde får maximalt 1/3 investeras i ”Special situations”. Att fonden är koncentrerad till ett färre antal bolag medför att förvaltningen är aktiv och kan gå både bättre och sämre än sitt jämförelseindex. I år har fonden stigit 28% enligt fondjämförelsesiten Morningstar. Det medför att fonden enligt Morningstar gett en genomsnittlig avkastning i årstakt över de 5 sista åren på cirka 15 procent.  Läs gärna mer om fondens avkastning, jämförelseindex och historik i den bifogade historiken över fondens utveckling.

Fonden är en artikel 8 fond enligt SFDR. Fonden exkluderar bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, betting, olja & gas eller som bryter mot internationella normer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. 

Läs mer om Coeli Global Select

Lyssna på veckan podd - Maxa med Daniel

För den som är intresserad av att investera i globala aktiefonder finns det ett stort antal att välja på. Bland dessa kan Länsförsäkringar Global Index. Carnegie Global Quality Companies och Skandia Global Time nämnas.

Jämförelsegraf fonderDaniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.