I fokus: Handelsbanken Sverige Selektiv

  • I fokus

Denna vecka tittar vi närmare på en fond som investerar både i större och mindre svenska börsnoterade bolag.

Handelsbanken Sverige Selektiv har haft en stark utveckling relativt index vid både negativ och positiv börsutveckling. Det kan förklaras av fondens fokuserade portfölj. Fonden är investerad i ett något färre antal aktier än vad som är vanligt för svenska aktiefonder. Fonden är också investerad i både större och mindre börsbolag. Det gör att förvaltningen blir aktiv med större avvikelser mot fondens jämförelseindex än vad som är vanligt också. De avvikelser fonden har gjort mot index har bidragit till en bättre avkastning än index. För sina resultat har fonden också belönats med 5 stjärnor, högsta betyg, av fondutvärderingsföretaget Morningstar. Under de sista 3 åren har fonden ökat med närmare 50 procent i värde. I sammanhanget kan det vara värt att påminna om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Fonden förvaltas av Ulrika Orstadius. Ulrika har lång erfarenhet av aktieförvaltning i olika roller. Handelsbanken har också en investeringsprocess som Ulrika arbetar strikt efter. Fonden är också en så kallad ”ljusgrön” fond som följer Handelsbankens hållbarhetsprofil.

Att fonden investerar både i större och mindre svenska börsnoterade bolag är intressant. Det är en spännande och relativt ovanlig mix. Ofta investerar svenska aktiefonder i antingen större eller mindre bolag. Här får en investerare exponering mot bolag som representerar i stort hela börsen. Bland de bolag som fonden är investerad i kan vi nämna Atlas Copco, Volvo, SEB och Hexagon men även exempelvis det mindre bolaget Beijer ref.

Fondens förvaltare är gäst i veckans avsnitt av podden ”Maxa med Daniel”. I podden beskriver Ulrika fondens strategi, investeringsprocess och innehav närmare. Missa inte poddavsnittet om du vill lära dig mer om fonden. Mer information och statistik kring fondens utveckling hittar du här nedan.

Läs mer om Handelsbanken Sverige Selektiv

Lyssna på podden här

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.