I fokus: Lannebo Sverige Plus

  • I fokus

Lannebo Sverige Plus är en aktiefond som investerar i svenska bolag med ledande positioner globalt.

Fonden förvaltas av Martin Wallin och Robin Nestor som är ett erfaret förvaltarteam med god historik och fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet. Förvaltarduon fokuserar på att skapa en god absolutavkastning och räds inte att gå emot konsensus. 

Lannebo Sverige Plus ger en värderingsfokuserad aktieportfölj där förvaltarna, oavsett marknadsklimat, följer samma principer för att utvärdera investeringar. I och med att fondens förvaltare är konsekventa i sitt sätt att investera skiljer sig ofta avkastningen kraftigt från index enskilda år. Medan index påverkas av tillfälligt heta sektorer, bolag som blivit snackisar och värderingar som rusar, så är investeringsfilosofin i Lannebo Sverige Plus densamma. 

Innehållet i fonden är till största delen svenska börsbolag med starka marknadspositioner, bra förutsättningar och attraktiva värderingar. Bolag med tydliga strukturer och som har bevisat sig själva över tid. 

Plus i Lannebo Sverige Plus står för fondens möjlighet att blanka aktier. Till skillnad från vanliga aktiefonder som endast kan köpa aktier, kan Lannebo Sverige Plus också blanka aktier. Fonden har ofta ett antal korta positioner (blankningar) i bolag med ansträngd värdering. Dessa positioner används för att ta ytterligare långa positioner i aktier som förvaltarna tror på. Detta kallas ibland för 130/30-strategi: Fonden kan ha 30% korta positioner och 130% långa positioner vilket ger en nettoposition på 100%. Möjligheten att göra den här typen av affärer har varit mycket lönsamt för fondens andelsägare.

Lannebo Sverige Plus har på lång, och kort, sikt lyckats skapa mycket fin riskjusterad avkastning. Under 2023 prisades den i Refinitiv Lipper Fund Awards för bästa riskjusteraade avkastning de senaste 3 åren (2020-2022). Under perioden avkastade Lannebo Sverige Plus 35,1 procent medan jämförelseindexet SIXPRX avkastade 23,6 procent.

Läs mer om fonden 

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.