I fokus: Ruth Core Global Equities

  • I fokus

Hållbarast av de hållbara! Denna veckas fond i fokus är Ruth Core Global Equities, en global aktiefond med hållbarhetsmål och klassificerad som en mörkgrön artikel 9-fond.

Ruth Asset Management introducerade i samarbete med Qblue Balanced fonden Ruth Core Global Equities i april 2021. Fonden, en global aktiefond med hållbarhetsmål och klassificerad som en mörkgrön artikel 9-fond, erhöll den prestigefyllda AAA-ratingen från MSCI, en av de främsta hållbarhetsanalysaktörerna i världen.
 
Endast 0,2% (totalt sex stycken fonder av alla rankade fonder) når denna nivå efter att MSCI skärpt sina krav. Qblue Balanced, en kapitalförvaltare grundad av Bjarne Graven Larsen, har framgångsrikt förvaltat SEK 16 miljarder, och deras samarbete med Ruth utgör en betydande del av dessa tillgångar. I övrigt har Qblue Balance mest institutionella kunder i Europa. 
Ruth Core Global Equities har presterat bra under sina första två och ett halvt år och rankas bland de bästa artikel 9-fonderna avkastningsmässigt sedan fondens start. 

Fonden fokuserar på globala företag med höga hållbarhetsnivåer och använder Qblue Balanceds modellstyrda investeringsprocess. Hållbarhetsanalysen utförs med hjälp av den innovativa hållbarhetskuben (SustainabilityCubeTM) , där över 20 000 globala företag granskas utifrån FN:s mål, ESG och klimatomställning. I slutändan så investerar Qblue i 100 bolag av de över 20 000 de analyserat. På varje bolag som analyseras finns över 200 datapunkter vilket göra analysmodellen robust.

Qblue Balanced, grundat 2018 av Bjarne Graven Larsen och andra mycket erfarna personer från den danska pensionsindustrin, har en systematisk, robust och processorienterad investeringsmodell. Deras modell bygger på en femfaktor värderingsmodell och inkluderar endast de allra mest hållbara bolagen enligt deras tre dimensionella modell. Graven Larsen betonar att deras ESG-strategi inte bara handlar om ansvarstagande utan också om att generera vinst. 


Qblue's Ruth Core Global Equities har överträffat 91% av sina jämförbara fonder inom hållbarhet det senaste året och behåller sin AAA ESG-rating, trots MSCI:s omfattande nedgraderingar bland de fonder som MSCI rankar.
ESG-investeringsdebatten, som ibland präglas av känslor, påverkar företag som Qblue. Graven Larsen påpekar svårigheten att diskutera ESG i en tid då politiska angrepp och lagförslag kan påverka företag och investerare. 


Sammanfattningsvis representerar Ruth Core Global Equities och Qblue Balanced ett framstående exempel på framgångsrik global kapitalförvaltning med starkt fokus på hållbarhet och imponerande avkastning. De navigerar inte bara framgångsrikt genom en komplex ESG-landskap, utan lyckas också behålla höga hållbarhetsbetyg och intresse från investerare.

Läs mer om fonden här

Ytterligare information finns på Ruth Asset Management

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.