I fokus: SEB Småbolag Chans/Risk

  • I fokus

Veckans fond i fokus: SEB Småbolag Chans/Risk

Vi har lyft fram fonder med fokus på de lite mindre bolagen på senare tid. De mindre bolagen har ett par utmanande år bakom sig och vi bedömer att de nu kommer att gynnas om Riksbanken börjar sänka styrräntan. De mindre bolagen handlas utifrån ett värderingsperspektiv till viss ”rabatt” mot de större bolagen. Historiskt brukar det vara tvärtom. De mindre bolagen brukar handlas till viss premie relativt de större bolagen. 

SEB Småbolag Chans/Risk har haft en fin utveckling både relativt jämförelseindex och i jämförelse med andra småbolagsfonder under senare år. På senare tid har fonden lyckats bättre än index i både stigande och fallande marknad. Fonden är investerad i cirka 40-45 olika bolag och de 10 största innehaven utgör cirka 43 procent av fonden. Det innebär att förvaltningen är relativt aktiv. 

Bland fondens innehav kan Addtech, Beijer Ref, AAK, Sectra, Sagax och Lagercrantz nämnas. Omsättningshastigheten uppgår enligt Morningstar till strax över 20 procent per år. 

Förvaltaren Jimmy Bengtsson har ansvaret för fonden sedan 2021. Jimmy har lång erfarenhet av småbolagsförvaltning då han innan SEB arbetare med småbolagsförvaltning under 15 år på Skandia.

Läs mer om SEB Småbolag Chans/Risk

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.