I fokus: Storebrand Global Solutions

  • I fokus

Denna vecka tittar vi närmare på Storebrand Global Solutions.

Storebrand Global Solutions är en global aktiefond som investerar i bolag som implementerar hållbarhet i sin kärnverksamhet.  Vanligtvis är fonden investerad i 60-80 bolag världen över. Det är en något annorlunda strategi från många andra fonder som istället arbetar med så kallad exkludering, d.v.s. investerar som ”vanligt” men väljer att inte investera i bolag som inte kategoriseras som hållbara. Här är det alltså inkludering som gäller snarare än exkludering. Viss exkludering förekommer dock av exempelvis Tobaksbolag.
 
Fonden kan vara ett intressant alternativ för de som vill investera i en global fond med en hållbar strategi. Nedan ser vi fondens fokusområden när de väljer bolag:

  • Klimat - Bolag som erbjuder lösningar för klimatförändringar genom sina produkter och tjänster.
  • Hållbara städer - Bolag som är centrala för att bygga och upprätthålla hållbara städer.
  • Hållbar konsumtion - Bolag som erbjuder lösningar genom produkter och tjänster som skapar sundare konsumtionsmönster och fokuserar på den cirkulära ekonomin.
  • Lika rättigheter/Empowerment - Bolag som möjliggör och säkerställer inkludering vare sig den är digital, finansiell eller hälsorelaterad.

För tillfället är cirka 56% av fondens tillgångar investerade i amerikanska bolag. Det är, för att vara en global aktiefond en relativt låg andel amerikanska bolag. Efter USA följer Kina och Japan som större marknader. 

I den bifogade filen kan du titta närmare på vilka bolag fonden har som största innehav samt hur den historiska avkastningen varit.

Läs mer om Storebrand Global Solutions

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.