I fokus: Storebrand Japan

  • I fokus

Efter många år med problem ser det ut som om den japanska börsen möter en ny vår. VI har tittat på en fond för den som vill investera i japanska aktier.

Den japanska aktiemarknaden är en av världens större aktiemarknader. Den har dock inte varit i något större fokus från investerare då Japan haft bekymmer med sin ekonomi. Nu ser det dock ut att ha vänt då inflationen kommit tillbaka och den japanska centralbanken har höjt sin styrränta för första gången på många år.

Den japanska börsen har stigit till följd av olika reformer. Det nu finns förväntningar på att exempelvis ökad export kan bidra till stigande vinster hos de japanska börsbolagen vilket kan gynna utvecklingen på den japanska börsen tillsammans med exempelvis det faktum att japanska hushåll har ett lågt ägande på börsen som kan öka. Dessa faktorer kan betyda att den japanska aktiemarknaden fortsätter vara attraktiv med goda möjligheter för tillväxt.

Vill man investera på den japanska börsen är en fond som investerar diversifierat i många olika aktier ett bra alternativ för att få exponering mot hela den japanska börsen. Med hänsyn till detta har vi tittat närmare på fonden Storebrand Japan. Fonden investerar i cirka 250-350 bolag inom olika branscher för att kunna reflektera hela japanska aktiemarknaden.

Via en investering i Storebrand Japan får en investerare en investering som medför en bred exponering mot en av världens större aktiemarknader. De största innehaven i fonden är i nuläget bland annat branscherna informationsteknik på runt 19% och industri på 17% samt företagsmässigt fordonskoncernen Toyota Motor Corp och elektronikföretaget Tokyo Electron.

Läs mer om Storebrand Japan

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.