I fokus: Swedbank Robur Technology

  • I fokus

Stjärnan med frågetecken

Swedbank Robur Technology är den fond med inriktning på ny teknik som enligt fondutvärderingssajten Morningstar gett bäst avkastningen de sista 5 åren. Avkastningen uppgår till cirka 28 procent i årstakt. Under 2023 var fonden tredje bästa fond sett till avkastning på Morningstar med en uppgång på 50 procent. 

Det som lagt grund för den smått fantastiska avkastningen är stor exponering mot bolag som Nvidia, Broadcom, Microsoft, Alphabet och Taiwan Semiconductors. Cirka 80 procent av kapitalet är investerat på den amerikanska marknaden och 11 procent i Taiwan. En detalj i sammanhanget är att endast cirka 0,2 procent av fondens kapital är investerat i svenska bolag. 

Teknikfonder har hög risk. Standardavvikelsen är cirka 21 procent i fonden vilket är högt i jämförelse med många andra fondkategorier. Om de stora teknikbolagen som stigit kraftigt i värde under senare år skulle falla kan det bli stora fall. 

Fonden har förvaltats av Kristofer Barrett sedan 2020. Nu lämnar Kristofer Robur efter 17 år för nya uppdrag i London och nya förvaltare tar vid. Att en fond byter förvaltare är intressant. Det innebär både en möjlighet och en risk. Risken är naturligtvis att den nya förvaltaren inte lyckas uppnå lika goda resultat som den avgående förvaltaren. Möjligheten är att den nya förvaltaren kommer in med nya ögon och en vilja att visa goda resultatet som påverkar utvecklingen positivt. Det blir nu intressant att följa utvecklingen i fonden och se vilka eventuella förändringar som kan komma att ses i fonden. Vi rekommenderar att läsa fondens månadsrapporter. 

Läs mer om fonden

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.