I fokus: Tundra Sustainable Frontier

  • I fokus

Tillväxtmarknaderna ser ut att gå mot en ny vår. Veckans fond - Tundra Sustainable Frontier Fund, investeringar på ett hållbart vis både på det som kallas för tillväxtmarknaderna och de ”nya” tillväxtmarknaderna.

Tillväxtmarknaderna står för en stor del av den globala tillväxten. Deras andel av världens börsvärde är betydligt mindre, cirka 10-14 procent beroende på vilket index man tittar på. De finansiella systemet är inte lika utvecklat på tillväxtmarknaderna som vi är vana vid på de utvecklade marknaderna. Det påverkar exempelvis värderingarna på de noterade bolagen på tillväxtmarknaderna som generellt är lägre än vad vi ser på de utvecklade marknaderna. Det ser vi som en del i potentialen vid en investering i tillväxtmarknader.

Under de sista decenniet har tillväxtmarknaderna mer eller mindre haft en utmanande utveckling. Det är en kombination av faktorer har bidragit till den svagare utvecklingen. Bland dessa kan vi nämna finanskrisen 2008, Covid, råvaruprisernas utveckling, höga räntor i USA och valutafluktationer.
Nu ser det ut som att förutsättningarna för tillväxtmarknaderna förbättras. Vi rör oss emot ett läge med lägre räntor vilket kan medföra nya möjligheter för tillväxtmarknaderna där ränteläget och värderingarna utgör grunden. 

Tundra Sustainable Frontier Fund investerar i tillväxtmarknader och frontiermarknader, med särskilt fokus på låginkomst- och lägre medelklass-länder som Vietnam, Pakistan, Egypten, Sri Lanka och Indonesien. Det är länder där utvecklingen drivs av en ung befolkning med ökade möjligheter till utbildning, bättre arbetsvillkor och högre livsstandard. 

Låginkomst- och lägre medelklass-länder utgör idag 50% av världens befolkning. Enligt FN:s befolkningssprognoser kommer de om 50 år utgöra närmare två tredjedelar. Idag är deras utsläpp per capita omkring 1/10 av världens rikaste länder. Alla förstår att vår jord inte har råd med ett scenario där deras utsläpp når den nivå som världens rikaste länder idag uppvisar. Att skapa finansiellt värde genom hållbara affärsmodeller kommer därför vara en absolut nödvändighet för att bli ett framgångsrikt och lönsamt bolag och det är dessa bolag Tundra försöker hitta för att generera avkastning. 

I veckans avsnitt av podden Maxa med Daniel är Sustainable Frontiers förvaltare Mattias Martinsson gäst. Vill du veta mer om fondens förvaltning och det aktuella läget på tillväxtmarknaderna rekommenderar vi en lyssning. I det bifogade produktbladet hittar du statistik runt fondens innehav och utveckling.

Läs mer om Tundra Sustainable Frontier Fund

Lyssna på podden