I fokus: Vinnarfonder

  • I fokus

Fondåret 2024 har präglats av den globala ekonomins utveckling. En förväntan om fallande inflation och räntesänkningar i kombination med ett globalt teknikrally präglar årets vinnarlista så här långt.

Tillväxtmarknadsfonder och råvarurelaterade fonder tillhör vinnarskiktet. Tillväxtmarknader kommer ifrån generellt låga värderingar, har en stor andel råvarurelaterade bolag men ofta även teknikrelaterade bolag. Det senare gäller exempelvis den Turkiska börsen som verkligen stigit rejält under året. De två bästa fonderna på Msave under året är båda fonder med inriktning på den turkiska börsen. 

På tredje plats hittar vi AuAg Silver Bullet som investerar i bolag med fokus på silver. Fonden har merparten av sitt kapital investerat på den råvaruintensiva canadensiska börsen. 

På platserna 4-10 hittar vi en blandning av aktivt förvaltade fonder med fokus på tillväxtmarknader. 

Om vi tittar i botten på årets lista hittar vi mer hållbarhetsfokuserade fonder. De fonderna investerar ofta i nyare mer tillväxtorienterade bolag som ofta kan ha vinster som är mer osäkra och en större andel skulder i balansräkningen. Denna typ av bolag har det oftare mer utmanande när ekonomin är osäker och räntorna höga.

Det blir intressant att följa tabellernas utveckling framåt under året då det som vi nyss nämnt är stort fokus på inflation och ränta. Kommer vi se stora förändringar när räntesänkningarna väl kommer?

Se alla fonder