Investerar du mer när det är börsoro?

  • Krönika
  • Seminarie

Missa inte att anmäla dig till webbinariet den 14 maj.

Under seminariet kommer Simon Reinius från Carnegie Fonder att prata hur vi sparar och investerar bäst utifrån olika studier. Seminariet riktar sig till dig som vet med dig att du borde spara lite extra men kanske inte tagit tag i det ännu för att du inte riktigt vet hur du ska börja eller du som redan sparar men som känner att du kanske kan förbättra ditt sparande.

Den situation vi är i på börsen just nu är typisk för vad vi kommer att prata om under seminariet. Om du inte redan anmält dig till seminariet finns en länk längst ned i veckans krönika som du kan anmäla dig via. Om du anmäler dig till seminariet men inte kan medverka kommer du också att en inspelning i efterhand.

Aktier har stigit rejält i värde sedan oktober 2023 då vi sist hade en period med större börsfall. Börsuppgången på svenska börsen uppgår till cirka 25 procent sedan dess och globala aktier har stigit med drygt 20 procent i svenska kronor. För att sätta avkastningen under det i sista halvåret i perspektiv så förväntas svenska aktier avkasta cirka 8-10 procent per år över tid. Det innebär att vi under sista halvåret fått 3 förväntade årsavkastningar. Det är en stark utveckling. Nu har investerarna dragit öronen åt sig och uppgångarna har bytts ut mot viss börsoro med fallande kurser som följd.

Hur tänker du nu som sparare och investerare? Drar du också öronen åt dig och säljer några aktiefonder för att skydda kapitalet eller gör du tvärtom och sparar mer när börsen faller?

Sannolikt säger din magkänsla och ”investeringsreflex” om du följer börsen lite närmare att de är läge att sälja någon aktiefond för att minska risken och skydda kapitalet. Den där investeringsreflexen är dock ingen bra indikator för hur vi ska agera. 

För de flesta mer aktiva investerare är det faktiskt direkt olyckligt att följa ”investeringsreflexen”. Som investerare tenderar vi att sälja efter (inte före) börsnedgångar och köpa efter (inte före) börsuppgångar. Det känns tryggt och bra men det kommer sannolikt inte ge oss den avkastning vi eftersträvar. Vi köper och säljer våra aktiefonder relativt systematiskt vid fel tillfällen.

En studie vi kommer att prata om under seminariet visar att under en längre tidsperiod steg amerikanska aktiefonder med strax under 10 procent per år. Den genomsnittlige investeraren i fonderna fick dock bara strax över 6 procent i avkastning. Förklaringen till investerarnas sämre avkastning är delvis att de följt ”investeringsreflexen” och med det sålt och köpt vid fel tillfällen. Nedan har jag lånat en bild som kommer att visas på seminariet. Trots alla kriser har globala aktier stigit med över 10% per år sedan 2009.  Det finns många tillfällen ”då investeringsreflexen” talar till oss och lockar oss att många gånger sälja när vi med facit i hand borde ha investerat mer eller bara inte gjort något alls.

En bra grund för att minska rösten från ”investeringsreflexen” och minska antalet misstag i våra affärer är att från start göra ett ekonomiskt hälsotest och hitta det sparande som är bäst för den enskilde spararen sett till risknivå och förväntad avkastning. 

Så nu är frågan, vad säger din ”investeringsreflex”? Är det läge att minska sitt sparande i aktiefonder, öka det eller bara inte göra någonting alls?


Anmälan till webbinariet den 14 maj

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.