Köpa de fonder som utvecklats svagt och sälja vinnarna inför 2024?

  • Sparande

Att välja vilka fonder man ska investera i kan vara svårt. Det finns 1000-tals att välja bland. Det är också individuellt vad som passar den enskilde spararen. Det är viktigt att utgå ifrån sina egna behov i valet av fonder. Olika sparare har olika strategier när de väljer fonder att investera i.

En vanlig strategi är att investera i de kategorier av fonder som gått bra de sista åren. En alternativ strategi kan vara att leta efter sina fonder i de kategorier som haft sämre avkastning under de senaste åren. Det  är inte säkert att de fonder som gått bäst historiskt är de fonder som utvecklas bäst framåt.


Vi hör och läser ofta om att de finansiella marknaden överreagerar på information. ”Overreaction” är ett begrepp som det inte sällan slängs med lite hit och dit. Begreppet överreaktion är lätt att ta till sig då det är ett beteende som vi kan känna igen oss i även från andra sammanhang än kopplat just till de finansiella marknaderna. Men, om vi vill förstå och kanske till och med kunna dra nytta av denna kunskap i vårt eget sparande och i våra investeringsbeslut, då kan det finnas anledning att dyka en aning djupare i begreppet. Dessutom är det viktigt att förstå att det finns en hel del forskning som visar på att marknaderna istället underreagerar. Forskning om överreaktion och underreaktion är inte på något sätt motsättningsfull. Istället handlar det om tidsperspektivet.


Det mest tongivande arbetet inom överreaktion på finansmarknaderna och även inom hela fältet som kallas ”behavioral finance”, gjordes redan 1985, bland annat av  Richard Thaler, som 2017 tilldelades Riksbankens pris i ekonomi till Alfed Nobels, tillsammans med Werner De Bondt. Thaler och De Bondt visade att aktiemarknaderna tenderar att överreagera. 


På tre till fem års sikt visade de att aktieportföljer med tidigare förlorare tenderar att vinna över aktieportföljer med tidigare vinnare. Överreaktion visade man när man testade portföljer från 1932 till 1977. På samma sätt lyckades forskarna vissa att på samma tidshorisont, tenderade en portfölj av tidigare vinnare gå sämre än en portfölj med tidigare vinnare.


Det här kan vara viktig information för dig som ska välja fonder för de närmaste åren framåt. Olika fonder har olika placeringsinriktning. Det kan också vara så att olika fonder i samma fondkategori också har olika investeringsstrategier. Vissa fonder har fokus på värdeaktier, andra tillväxtaktier och vissa kombinerar olika typer av aktier i sin fond. Det finns fler skillnader där vissa fonder investerar mer i stora bolag, andra mindre bolag i vissa fall begränsar man sig till bara vissa sektorer. I oroliga tider när börsen faller tenderar bolag med stabila vinster, så kallade värdeaktier, att utvecklas bättre än bolag med osäkrare vinster men med högre förväntat tillväxt, så kallade tillväxtaktier. Det gör att om man tittar lite i backspegeln bland olika fondkategorier har fonder med tillväxtfokus, mindre bolag och vissa sektorbaserade fonder som fastighetsfonder, teknikfonder haft en svag utveckling. Under samma period har aktiefonder som investerar i aktier med mindre risk, stabilare verksamheter och en tryggare vinst utvecklats bättre. Det är kanske en bra ide att leta fonder bland de som haft lite svagare avkastning under de senaste åren för att hitta de kommande årens vinnare. Nedan ser vi hur några olika fondkategorier utvecklats under de sista 3 åren:

Det är inte lätt att veta vilken kategori fonder som är bäst framåt. Givet resonemanget ovan ser det ut som om småbolagfonder, fastighetsfonder och teknikfonder kan vara intressanta alternativ för de kommande åren. Det är dock fonder med högre risk.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.