Månadskoll december

  • Månadskoll

Räntehöjningar och inflation alltmer i backspegeln

November blev en stark månad på börsen och bäst gick det för småbolag och fastigheter. Småbolag och fastigheter tillhör de som tyngts allra mest av de snabbt stigande räntorna. Nu när det ser ut som att räntehöjningscykeln är över har de tryckts upp rejält på börsen. 

Marknaden verkar övertygad att det nu inte blir några fler räntehöjningar, men har även prisat in att sänkningarna börjar närma sig. I USA väntar marknaden sig en första sänkning redan i mars eller i maj, följt av upp till ytterligare fyra sänkningar under året. Centralbankerna Fed, ECB och Riksbankens egna prognoser är dock mer försiktiga.

Fallande räntor är positivt för aktier. Men detta gäller bara till en viss nivå, skulle räntorna sänkas för mycket för snabbt skulle marknaden bli orolig för att ekonomin är för svag, och då skulle aktier återigen falla. Marknaden riskerar alltså att bli besviken om centralbankerna inte sänker i tid eller sänker för få gånger. Men det skulle också bli oroligt om man sänker för mycket för snabbt. Det krävs alltså en balansgång. 

Riksbanken valde senast att lämna räntan oförändrad, men flaggade samtidigt för att det fortfarande inte är uteslutet att höja igen om inflationen inte fortsätter nedåt. Vi har tidigare trott att Riksbanken eventuellt skulle passa på att göra en sista höjning i och med att ECB sannolikt är klara med höjningar, men så blev inte fallet och man valde att pausa med hänsyn till inbromsningen i svensk ekonomi.

Att Riksbanken skulle få för sig att höja räntan igen efter denna paus ser vi som osannolikt. Det skulle kräva att inflationen biter sig fast samt att svensk ekonomi börjar visa ordentlig styrka, vilket med dagens förutsättningar inte verkar troligt. Den globala inflationsutvecklingen går åt rätt håll, inte minst i eurozonen där inflationen faller snabbt. Sverige kommer följa samma väg, men något långsammare.

Trots ekonomisk motvind fortsätter alltså marknaderna att stärkas. Tittar vi på den amerikanska makrostatistiken så är det färre och färre överraskningar på den positiva sidan. Även den amerikanska arbetsmarknaden visar svaghetstecken och 8 av de 10 senaste arbetsmarknadssiffrorna har reviderats ned. Den senaste visade dock en lägre arbetslöshetssiffra än förväntat, vilket visar på den motståndskraft som den amerikanska arbetsmarknaden ändå haft under denna turbulenta tid.

Den amerikanska ekonomin drivs till cirka 70 % av konsumenterna, och de börjar nu visa viss svaghet. Statistiken indikerar de nivåer som var innan pandemin, och innan alla enorma stimulanser. Julhandeln som inleds med Black Friday kommer bli viktigt. Black Friday fick ett okej utfall, men statistiken varierar ännu beroende på var man läser. Det som stack ut något var att andelen som handlar nu men betalar senare har ökat, vilket visar på att konsumenterna känner sig pressade. 

Information och marknadssyn är hämtad från Max Matthiessens Marknadspuls som skrivs av Jon Arnell, CIO på Max Matthiessen, läs den här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.