Månadskoll oktober

  • Månadskoll

En vandring på räntetoppen

Den senaste tidens marknadsutveckling har präglats av en tro på högre räntor under en längre tid samt en ökad oro för konjunkturen. Centralbankerna har toppkänning men är i sin kommunikation fortfarande tydliga med att någon sänkning inte kommer i närtid. Hoppet står nu till årets fjärde kvartal, som säsongmässigt brukar vara starkt.


I USA har man precis undvikit en nedstängning av hela statsapparaten efter en kompromiss mellan demokraterna och republikanerna. Nya förhandlingar kommer hållas och senast den 17 november måste man funnit en överenskommelse för budgeten för att inte riskera en nedstängning. Goldman Sachs har gjort beräkningar som visar att en nedstängning kan orsaka en reducering av BNP om 0,2% per vecka. Under rådande omständigheter vore det ett hårt slag, inte bara mot USA:s ekonomi, men även den globala.


Centralbankerna säger att vi ska ha högre räntor under längre tid. Visserligen så lämnade den amerikanska centralbanken Fed, räntan oförändrad vid sitt senaste möte, vilket var i linje med förväntningarna. Men i kommunikationen kring beslutet meddelade man att fler höjningar inte går att utesluta samt att de förväntade sänkningarna under 2024 hade halverats från 1 procentenheter till 0,5 procentenheter. Om räntan kommer höjas, lämnas oförändrad eller sänkas beror helt på inkommande marknadsdata, vilken just nu inte är helt övertygande. Riksbanken höjde räntan under september med 0,25 procentenheter till 4 %, vilket möjligtvis kan vara toppen för denna gång. Men likt Fed och övriga centralbanker så är man försiktig i sin kommunikation och vill hålla alla alternativ tillgängliga. 


Den svenska kronan är rekordsvag vilket skulle kunna vara bidragande till att man eventuellt höjer räntan ytterligare ett steg vid nästa möte. Men hushållens och fastighetssektorn höga belåning, som även det är en anledning till den svaga kronan, gör samtidigt att vi är ännu känsligare för räntan och risken finns att Riksbanken redan gått längre än vad hushållen och fastighetssektorn klarar av. 


Om man tar en titt på det amerikanska indexet S&P 500 så ser det ut som att börsbolagen i USA går bra. Faktum är att den uppgången drivits av 7 bolag. Dessa bolag är Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft, Nvidia och Tesla och har gett över 80 % i avkastning hittills i år, medan övriga 493 bolag gemensamt i stort sett gett noll i avkastning. Detta rimmar väl med ett av årets investeringsteman som är, stora bolag före små bolag. Småbolagen har under året tappat rejält då investerare föredragit starka balansräkningar vilket man sett som en säkrare tillgång. Det andra som hjälpt dessa bolag är den stora trenden kring AI (Artificiell intelligens) som fullkomligt exploderat under året och som flera av dessa bolag drar nytta av.


Att några få bolag är de enda som drar ett så stort index är ett ganska tydligt svaghetstecken eftersom marknaden blir sårbar.

 
Marknaden har under en längre tid prisat in en mjuklandning i den amerikanska ekonomin, vilket även är det scenario som Fed ser framför sig. Dagens värderingar har redan en svag ökning av bolagsvinsterna i år inprisat i sig, och sedan en ganska kraftig ökning under 2024 och 2025. Samtidigt måste inflationen fortsätta att falla, tillväxten öka och Fed sänka räntorna. Så det är många pusselbitar som ska på plats för att scenariot ska hålla. 


Framåt håller vi oss lite avvaktande och är inte redo att öka riskerna, utan föredrar att diversifiera. Vi är försiktiga till småbolag och premierar storbolagen och föredrar kvalité framför tillväxt. Obligationer har klättrat till ett tydligt alternativ till aktier, även om vidare räntehöjning kan tynga tillgångsslaget. Förhoppningen är att säsongsmönstret upprepar sig och att makrodata som inkommer är tillräckligt svagt för att motivera räntesänkningar, förutsatt att inflationen fortsätter att falla. Är man långsiktigt börjar svenska småbolag se mer intressant ut, men även där kan vidare räntehöjningar kortsiktigt sänka bolagen. 

Information och marknadssyn är hämtad från Max Matthiessens Marknadspuls som skrivs av Jon Arnell, CIO på Max Matthiessen, läs den här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.