Starka börser vid inledningen av sommaren

  • Marknadspuls

Nedan finner du en kort sammanfattning av de mest aktuella och intressanta händelserna i nutid.

  • Lägre inflationssiffror i USA har höjt optimismen hos aktörerna på de finansiella marknaderna
  • Det största orosmomentet när det gäller den amerikanska ekonomiska utvecklingen är det långvarigt höga räntelägets påverkan på arbetslösheten
  • Riksbankens majsänkning följdes som väntat av att ECB sänkte styrräntan i början på juni
  • Marknaden prisar fortsatt in att Fed följer efter med amerikanska räntesänkningar först i höst eller vinter, med trolig start i september
  • Investerare har inte varit så positivt inställda till börsen sedan hösten 2021, dvs högsta optimismen på nära tre år
  • Rapportsäsongen för det andra kvartalet kommer att sätta tonen på aktiemarknaderna under juli och augusti
  • Kronan klarade sänkningen från Riksbanken relativt väl, revansch för kronan lär dröja tills amerikanska marknadsräntor vänder nedåt

Läs hela marknadspulsen

Arne Lundberg, Investeringschef på Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.