Äntligen svalare siffror från USA

  • Marknadspuls

Nu har vi publicerat Marknadspuls för juni månad med titeln "Äntligen svalare siffror från USA". Nedan finner du en kort sammanfattning av de mest aktuella och intressanta händelserna i nutid. För att läsa hela marknadspulsen klickar du på länken nedan.

  • Svalare jobbsiffror från USA samt inte lika överraskande ”het” inflation som tidigare månader.
  • Indikationer om något svagare tryck i amerikansk ekonomi är goda nyheter för omvärlden, som väntar på lägre räntor från amerikanska Federal Reserve (Fed). Vidare bevis krävs dock kommande månader.
  • Riksbanken gick före ECB med räntesänkningar, vilket inte hör till vanligheterna.
    Sannolikheten för att ECB sänker räntan redan vid inledningen av juni är däremot mycket hög.
  • Marknaden prisar in att Fed följer efter med räntesänkningar först i höst/vinter.
  • Ökad andel ”bulls” bland investerare sedan dippen föregående månad.
  • Rapportsäsongen var helt klart godkänd för storbolagen, men småbolagen har inte riktigt hängt med.
  • Kronan klarade sänkningen från Riksbanken relativt väl, revansch för kronan lär dröja tills amerikanska marknadsräntor vänder nedåt.

Läs hela Marknadspulsen

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.