MAXA med Daniel: Nvidia, Apple och lite bolagsanalys

  • Podd
  • MAXA med Daniel

Ofelia Aspemyr, analytiker på GP Bullhound, gästar podden för att prata om de stora techbolagen och techtrenderna. Vi kan inte prata tech utan att uppdatera kring det senaste om Nvidia och Apple. I och med att Ofelia är analytiker passar vi även på att fråga hur hon gör en bolagsanalys. Podden leds av Daniel Ljungström.

Lyssna på podden här


Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.