Närmar vi oss slutet på räntehöjningscykeln?

  • Veckans viktigaste händelser

Amerikanska jobbsiffror är veckans huvudnummer.

Den senaste tiden har de finansiella marknaderna präglats av förväntningar om att räntetoppen är nära och att lättnader i räntenivåerna väntas under nästkommande år från de dominerande utländska centralbankerna. 

Veckan inleddes med protokollet från Riksbankens senaste räntebesked, som tolkades som mjukare eller mer balanserad än väntat av marknaden. Riksbanksdirektionen betonade likväl att de är beredda att höja räntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras. Riksrevisionen riktade tidigare i veckan kritik mot Riksbankens köp av obligationer (ofta kallat för QE, ”quantitative easing”). Myndigheten påpekar att de inte finner något stöd för att köpen från 2015 till 2019 har haft påtagliga effekter på inflationen. Riksrevisionen är dock mer positiv till stödköpen under pandemin vilka ansetts ha mer effektivt bidragit till den finansiella stabiliteten. Tillgångsköpen är dock en dyrköpt erfarenhet enligt Riksrevisionen som kommer att medföra betydande kostnader för Riksbanken samt påverka statens finanser.

Under veckan släpptes även inköpschefsindex PMI för tjänstesektorn för en rad regioner och länder. Amerikanska ISM steg till 52,7 - vilket var något högre än förväntat. Nivåer under/över 50 indikerar en positiv respektive negativ tillväxt i ekonomin. Indikatorn för Eurozonen stärktes till 48,7 men ligger alltså fortsatt under tillväxtgränsen. Den svenska indikatorn sjönk ett par punkter till 48,3. Kinesiska Caixin PMI steg till 51,5 vilket möjligen signalerar viss återhämtning i konsumentförtroendet som tyngts av den krisande fastighetsmarknaden. Fastighetsjätten Evergrande som stått i centrum för skriverierna kring den kinesiska marknaden undkom likvidation tidigare i veckan, om än tillfälligt då domstolsförhandlingen flyttades till januari. Samtidigt varslade det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Moody’s om sänkta utsikter för den kinesiska statens kreditbetyg med hänsyn till bland annat den krisande fastighetssektorn. 

Huvudnumret i veckans kalender är de officiella amerikanska jobbsiffrorna som släpps på fredag eftermiddag.
I onsdags publicerades den privata indikatorn ADP som visade på 103 tusen nya jobb i den privata sektorn i november, vilket var svagare än väntat. På kort sikt är dock följsamheten mellan de två indikatorerna inte alltid särskilt god. Enligt Dow Jones förväntas de officiella jobbsiffrorna på fredag visa på 190 tusen nya jobb i november.

Räntebesked från Fed och ECB står högst upp på agendan nästa vecka, som även bjuder på svensk KPI

  • Nästa veckas huvudnummer är räntebeskeden från amerikanska Fed på onsdag och på torsdag ECB i Eurozonen samt BoE från Storbritannien, vilka väntas sitta stilla i båten.
  • Inför det amerikanska beskedet väntar inflationssiffror i form av KPI på tisdag. Föregående siffra visade på en nedgång av inflationstakten till 3,2 i oktober från 3,7 procent i september, vilket stärkte marknadens bild av att Fed är färdig med att höja räntan för denna cykel.
  • På torsdag släpps även KPI för Sverige. Riksbankens prognos pekar mot att inflationstakten för KPIF sjunker från 4,2 till 3,6 procent. Vissa av de stora affärsbankernas prognoser pekar dock mot en mer försiktig nedgång till en nivå närmare 4 procent. 

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.