Novo Nordisk - hälsovårdsbolaget med särskild inriktning på diabetes.

Christoffer Johansson, Portfolio Manager på Ruth Asset Management berättar om Novo Nordisk och varför det är deras största innehav i Norden.

Novo Nordisk, ett av våra största innehav i Norden som återses i Crafted by Ruth fonderna; Comfort, Balance, Balance 2, Expansion, Intensity samt Ruth Core Global Equities, Naventi Offensiv Flex, Naventi Balanserad Flex och Naventi Defensiv Flex.

Hälsovårdsbolaget har sin hemvist i Danmark men är en global spelare inom läkemedel med särskild inriktning på diabetes. Novo Nordisk grundades 1923 och har sedan dess vuxit till en ledande och betydande aktör inom läkemedelsindustrin. Utöver sin portfölj för diabetesvård är de även involverade i forskning, utveckling och produktion av andra läkemedel, bland annat inom fetma och övervikt. Deras viktminskningsmedicin har fått stor uppmärksam globalt under senare tid där utmaningen har varit att utbudet understigit den starka efterfrågan. Medicinen som går under namnet Wegovy dämpar patienternas aptit och erbjuder omkring 15% viktminskning, men vidare studier har även uppvisat positiva effekter mot hjärtsvikt.  


I vissa av våra fonder har vi varit investerade i Novo Nordisk sedan 2017 och under dessa år har bolaget gått från klarhet till klarhet, byggt starka vallgravar och vuxit till ett bolag som är värt mer än hela Danmarks BNP med ett börsvärde omkring 5000 miljarder svenska kronor. Under perioden har bolagets aktiekurs stigit omkring 680% inklusive utdelningar vilket gett en årlig avkastning norr om 30%. En positiv valutaeffekt har bidragit i spåren av den svenska kronans svaghet i förhållande till den danska kronan, men den stora resan kommer från Novo Nordisk expertis och framgångar inom diabetes- och fetmamedicin.


Undersökningar visar att dryga 10% av den vuxna befolkningen lider av diabetes, en siffra som spås fortsätta stiga kommande decennier. Förutom den långsiktigt underliggande trenden så ser vi värde i bolagets strategi med begränsad utdelning, där de i stället återinvesterar stor del av vinsten i bolaget vilket genererat hög avkastning på kapitalet. 

 

Christoffer Johansson, Portfolio Manager Ruth Asset Management

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.