Nvidia krossar återigen förväntningarna

  • Tech

Nvidia som grundades 1993 av Jensen Huang, Chris Malachowsky och Curtis Priem har gått från att vara en liten spelare till ett av världens högst värderade bolag.

De blev snabbt kända för sina innovativa grafikkort, men idag förknippar de flesta Nvidia med AI samtidigt som produktutbudet även innefattar en mängd olika applikationer, inklusive professionella visualiseringssystem och teknik för fordonsbranschen. Under årens lopp har de tagit stora investeringar inom AI som börjat bära frukt de senaste åren, vilket återspeglas i aktiekursen. De är idag inte bara en chipdesigner utan har även utvecklat en konkurrenskraftig plattform där hårdvara och mjukvara möts. 

Idag råder obalans av chip utvecklade för AI, där efterfrågan är högre än utbudet, något som gör att Nvidia kan höja priserna för sina marknadsledande produkter. Inom sinom tid kommer sannolikt obalansen att jämnas ut, men just nu har Nvidia hög ”pricing power” och nya fabriker från chiptillverkare som Taiwan Semiconductor ligger något år fram i tiden, varvid Nvidia bör ha något år till godo innan konkurrenter kan pressa dem på riktigt. 


Nvidia rapporterade en mycket stark kvartalsrapport under veckan
Kvartalsrapporten visade återigen att Nvidia inte bara når förväntningarna utan krossade estimaten på samtliga punkter och intäkterna från datacenter växte med över 400 %. De har en stark position med försprång mot konkurrenterna och i spåren av den höga efterfrågan och ett knippe av marknadsledande nya kommande produkter höjer de prognosen. Efter att Nvidias aktiekurs 25-faldigats över de senaste fem åren väljer de nu att genomföra en aktiesplit där befintliga aktieägare tilldelas 10 nya aktier för varje befintlig aktie. Nvidia tillhandahåller ”hackorna & spadarna” till en värld som ska ställas om från klassiska datacenter till smartare AI-drivna sådana och med lanseringen av den nya flaggskeppsprocessorn Blackwell som är 4-30ggr kraftfullare än föregångaren säkrar de sin förstaplats i segmentet. 

Grafen visar kursutvecklingen för Nvidia de senaste fem åren.

Bolaget skapar även viktigt samhällsvärde
Nvidia har analyserats med hjälp av det omfattande ramverket Sustainability CubeTM som Ruth Asset Managements samarbetspartner Qblue Balanced har utvecklat. Det övergripande betyget för Sustainability CubeTM består av tre olika dimensioner: Klimatomställning, ESG industriledare och FN:s hållbarhetsmål. Ur ett klimatperspektiv utmärker sig Nvidia med sin förmåga att hålla nere koldioxidutsläppen inom sin verksamhet och värdekedja. I förhållande till deras marknadsvärdering är de bland de allra bästa inom detta område. När det gäller miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) har bolaget ett gott rykte, fritt från kontroverser kring sociala frågor som har drabbat andra teknikjättar. Detta understryker företagets engagemang för att upprätthålla etiska standarder och främja en positiv samhällspåverkan. 

Dessutom anses merparten av Nvidias verksamhet och produkter bidra positivt till de globala målen för hållbar utveckling (SDGs). Särskilt SDG 12 som fokuserar på hållbar konsumtion och produktion samt SDG 8 som fokuserar på anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Dessa överensstämmelser valideras av oberoende dataleverantörer.

Sammanfattningsvis understryker Nvidias framgångar både finansiellt och inom hållbarhet dess status som ett framåttänkande teknikföretag. Nvidia är ett portföljbolag som under en längre tid finns representerat i merparten av Ruth Asset Managements fonder som ett betydande innehav.

Läs mer om Ruth Asset Managements fonder här

Christoffer Johansson, Portfolio Manager, Ruth Asset Management

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.