Rom byggdes inte på en dag

  • Sparande

Att spara pengar är en viktig del av att skapa en sund ekonomisk framtid. Men det är inte bara att ha en buffert för oväntade utgifter som är viktigt – det är även avgörande att bygga upp en långsiktig ekonomisk trygghet. Att månadsspara är ett kraftfullt verktyg för att uppnå ekonomisk trygghet och möjligheten att nå sina framtida mål.

Ordspråket ”Rom byggdes inte på en dag” är applicerbart inom olika områden i vår vardag och talesättet säger oss framför allt att skapandet av stora ting kräver tid. Ordspråket kan även appliceras för att beskriva vikten av engagemang och tålmodighet i samband med exempelvis träning, studier eller skapandet av ett nytt företag. 

Det samma gäller även för vårt sparande, genom att spara en mindre summa regelbundet idag kan det generera ett större kapital i framtiden.

Ett sparande utifrån dess syfte

När vi ska påbörja ett månadssparande är det en god idé att ställa sig frågan vad vi faktiskt vill åstadkomma med sparandet i fråga. Närmare bestämt är syftet en viktig och god utgångspunkt för hur vi sätter ramarna för vårt sparande. Frågeställningar som ”Vad är syftet med detta sparande?” och ”När behöver jag pengarna?” kan hjälpa oss att sätta viktiga riktlinjer för sparandet. Till exempel är tidshorisonten många gånger avgörande för vilken risk vi kan ta med kapitalet och syftet med sparandet hjälper oss landa i hur mycket vi behöver spara per månad. Vi behöver även fundera på vilken risk vi är villiga att ta och generellt för risk gäller att ju längre placeringshorisont, desto högre potentiell risk bör vi kunna placera i.

Vår livssituation bestämmer ofta vad vi behöver för typer av sparande, men generellt behöver vi ett sparande för vår buffert, medel-långsiktigt sparande och pension. Däremellan kan vi även behöva andra typer av sparande som till exempel barnsparande och amortering av vårt bolån. Denna fördelning av sparande hjälper oss att tydliggöra syftet och möjligheten till risktagande för kapitalet.

Det bästa sparandet är det som blir av

Fördelning av vårt sparande i all ära, men det bästa sparandet vi kan ha är dock tveklöst det sparandet som blir av. Genom att sätta upp en tydlig plan och struktur för vårt sparande har vi kommit en god bit på vägen till att faktiskt också genomföra det.

Ett enkelt sätt att säkerställa att vårt sparande blir av är genom att använda sig av automatiska månadsöverföringar. På så sätt kommer pengarna att överföras regelbundet utan att vi aktivt behöver tänka på det. Detta hjälper oss att spara först och spendera sen, vilket även minskar risken för att vi avviker från vår plan för vårt sparande.

”It's not about timing the market, but about time in the market”

När det kommer till avkastning för vårt sparande funderar vi gärna på när i tid det är bäst att kliva in och investera i marknaden. Vi ställer oss gärna frågor som ”Var förra veckan ett bra tillfälle att påbörja kliva in i marknaden?” eller ”Borde jag vänta till nästa vecka?” Den frågan är svår att besvara och även fast historisk avkastning aldrig är en garanti för framtida avkastning visar historiken kring placeringar att tiden och långsiktigheten i vårt sparande är vad som närmare bestämt skapar goda förutsättningar för vårt sparande.

Genom att spara månatligen, i till exempel fonder, ser vi till att få en lägre genomsnittlig fondandelskurs. Detta då vi vissa månader köper fondandelar när börsen står högre och andra månader när den står lägre. Därför behöver vi inte fundera mycket på om detta är ett bra tillfälle att påbörja sparandet, eftersom vi regelbundet köper lite fondandelar i taget.

Något vi också tjänar på genom att vara långsiktiga i våra månatliga placeringar, det är den berömda ränta-på-ränta-effekten. I korthet innebär detta att dina sparade pengar genererar avkastning och den avkastningen i sin tur genererar mer avkastning. Detta eftersom avkastningen genereras både av vårt sparade kapital samt den avkastning vi tjänat med tiden. Ju längre tid vi har på oss att spara, desto större blir effekten av ränta-på-ränta. Ett exempel vore ett månadssparande om 3000 kronor i 15 år. Utan någon avkastning kommer detta sparande motsvara 540 000 kronor. Räknar vi även med en årlig avkastning om 7% kan detta kapital i stället vara värt cirka 940 000 kronor.

Sammanfattningsvis handlar vårt månatliga sparande mycket om att etablera en vana, ett månadssparande utifrån olika syften, placeringshorisonter och vår egna riskvilja är en viktig grundsten för att uppnå ekonomisk trygghet. Genom att bygga upp en buffert, utnyttja ränta-på-ränta och investera i framtiden kan du ge dig själv möjligheten att förverkliga dina ekonomiska mål och visioner.

Monika Maric, Trygghetsekonom Max Matthiessen

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.