Se över ditt sparande från hängmattan

  • sparande

Sommaren har stundat och en efterlängtad semester är för många kommen. Denna tid på året brukar för många vara en viktig tid för återhämtning och reflektion. Att ta en stund för att fundera över sitt sparande kan därför vara en god idé denna tid på året. Därför kommer här några handfasta tips på vad som kan vara bra att reflektera kring med hänsyn tagen till vårt sparande.

Struktur
Som nämnt i tidigare artiklar är strukturen för vårt sparande viktigt. Vad är syftet med sparandet? Hur mycket kan jag spara till det specifika ändamålet? Hur sparar jag till ändamålet på bästa sätt? Vi kanske har satt upp ett sparande för många år sedan som var rätt där och då, men eventuellt har situationen förändrats från det initiala och således även förutsättningarna för det aktuella sparandet. 

Kontroll
Det är idag inte ovanligt att ha sitt sparande utspritt hos olika banker och institut. Men förstår vi tanken bakom respektive sparande? Det kan finnas alternativ till vårt nuvarande sparande som passar syftet med sparandet bättre än befintlig sparform. I vissa fall sparar vi en summa på en för låg nivå för att sparandet ska upplevas som motiverande och i andra fall en alldeles för hög summa som gör att vårt sparande känns betungande för vår ekonomi. Fundera gärna över vad som är rätt summa för just din ekonomi.


Kunskap
Genom en god förståelse för våra investeringar skapar vi också ett intresse och en insikt kring vårt sparande. Sommaren är ett ypperligt tillfälle att bilda sig en något djupare förståelse för sitt sparande. Är det något vi behöver mer eller mindre av i våra investeringar? Frågor som vilken avkastning vi förväntar oss och risken kopplad till det kan vara detaljer värda att förkovra sig i. 

Sammanfattningsvis är återhämtning den viktigaste aspekten under vår sommarsemester. Vi vilar upp oss, hämtar kraft och kommer tillbaka till vår vardag med mer kraft och energi. Att ägna en stund till att fundera och se över vårt sparande kan även det ge oss energi och mål för framtiden.

Monika Maric, Trygghetsekonom Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet.