Ska rallyt fortsätta eller är det dags att ta hem vinster?

  • Tema: Tech

Marknaden har inte bestämt sig för om rallyt ska fortsätta eller om det är dags att ta hem några vinster. Vi såg vinsthemtagningar inför PCE-siffran och viss försäljning av årets vinnare denna vecka.

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.


Workday rapporterade och en liten del överträffades på resultatet för kvartalet
medan omsättningen var i linje med förväntningarna. Företaget upprepade också sin prenumerationsprognos för FY25 till 7,725 miljarder USD till 7,775 miljarder USD, vilket representerar en tillväxt på 17-18%. Marknaden såg det som något negativt eftersom den hoppades på en liten höjning av guidningen från företaget. Vi tror att det finns utrymme för företaget att överträffa guidningen men ingen anledning för dem att pressa saker så tidigt på året. Företaget förväntar sig en icke-GAAP-marginal för FY25 på totalt 24,5%. Företaget investerar kraftigt i AI och för att bredda sitt partnerprogram, särskilt mot mindre företag. Hälso-teknikområdet utmärkte sig med en tillväxt på 50% år/år i 4Q.

Salesforce 4Q-resultat var mycket i linje med förväntningarna på både topp- och bottenlinjen, med en tillväxt på 11% år-över-år, 10% i konstant valuta. Företagets vägledning för att omsättningen ska växa runt 9% år/år var strax under konsensusprognosen medan marginalguiden på 32,5% låg väl över förväntningarna. Vi tror att företagets försäljningsprognos kan vara något konservativ medan marginalen som förväntas lyftas med 200 bp’s efter 800 bp’s förra året är mycket imponerande. Marginalerna hjälps klart av att affärerna företaget gör blir alltmer “plattformsaffärer”, kunder köper fler produkter från Salesforce. Företaget uppger att i 8 av de 10 största affärerna under kvartalet ingick mer än 6 moln.

Bokningstillväxten har förbättrats för företaget under de senaste två kvartalen och intresset för AI Einstein har varit mycket högt och drivit intresset för deras Data Cloud. Att lägga till data i Data Cloud är det första steget för klienterna för att använda AI-verktygen från Salesforce. Einstein copilot testas nu och under Trailhead DX-konferensen nästa vecka kommer företaget att lansera ett antal nya AI-produkter. 

Företaget uppger dock att Einstein AI lyfter det genomsnittliga försäljningspriset för dem och att det lockar nya kunder för dem. 15% av företagen som hittills köpt Einstein AI har varit nya logotyper.

Salesforce är en annan plattformsvinnare som Workday. Företaget förbättrar sina marginaler på ett imponerande sätt och vi tror att de kan accelerera tillväxten senare i år. Dessutom har de anslutit sig till Meta genom att införa en utdelning.

Snowflake överträffade kvartalsförväntningarna ganska handfast och
orderbokningarna var mycket starka. Återstående prestandaåtaganden uppgick till 5,2 miljarder USD och visade på accelererande tillväxt, upp 41% år/år. Företagets vägledning för FY25 är dock väl under förväntningarna, med 22% produkttillväxt jämfört med konsensusförväntningar runt 30%. Företaget verkar ha tagit en mycket försiktig syn på utvecklingen för året baserat på efterfrågan som setts under det senaste året. Företaget inkluderar inte några nya försäljningar från nya produkter och förväntar sig att försäljningen av lagring ska skada omsättningen med cirka 6% eftersom kunder ändrar sättet hur de lagrar hos Snowflake. Företaget uppger samtidigt att kunder har blivit mer offensiva i sina strategier även om det alltid kommer att finnas ett fokus på att optimera arbetsbelastningar. Vi tror att förändringen i toppledningen också spelar in i deras försiktigare ståndpunkt gällande vägledningen.

Vår syn (ägd, liten position) Vi är inte förvånade över att aktierna tar stryk efter den svaga vägledningen eftersom investerare inklusive oss förväntade sig accelererande tillväxt framåt hjälpt av AI-efterfrågan. Bokning accelererade men kommer att ta tid att spela ut. Vi tror att företaget har tagit en mycket försiktig ställning till prestandan för året och borde klart slå guidningen med tanke på de trender vi ser.

PC-marknaden
HPQ:s omsättning för kvartalet var svagare än väntat och återspeglar en mycket långsam återhämtning. Försäljningen av persondatorer (PC-försäljning) minskade med 4% år/år, enheterna var dock upp 5% totalt driven av konsument upp 10% och kommersiell upp 2%. Företaget förväntar sig fortfarande att PC-marknaden ska visa en låg ensiffrig tillväxt 2024 med en starkare andra hälft hjälpt av AI PC-försändelser.

Vår syn (ej ägd) Vi förväntar oss en långsam återhämtning på PC-marknaden i år. För halvledarföretagen kommer det att se något starkare ut eftersom lagerjusteringar har gjorts.

Halvledare

• Indien
Den indiska regeringen har nu godkänt bidrag på 15,2 miljarder USD för att bygga upp halvledarkapacitet i Indien. Indien och Europa har legat efter i att bygga ut sin egen försörjningskedja för halvledare. Vår syn, detta är förmodligen bara det första steget av Indien för att bli mindre beroende av halvledarimporter. Att bygga sin egen försörjningskedja kommer att kosta mycket mer pengar i subventioner för att lyckas. Goda nyheter för utrustningsleverantörerna.

• AI-minne
Denna vecka har det varit mycket prat om efterfrågan och tillgången på AI
HBM-minne. SK Hynix uppgav att de är utsålda för året och det fanns en historia om att de har beställt 8 EUV-verktyg för produktion för att öka kapaciteten. Vi tror att DRAM-marknaden kommer att förbättras 2024 och 2025 drivet av efterfrågan på HBM DRAM. Detta kommer klart att vara positivt för utrustningsnamnen i sektorn som ASML, Tokyo Electron, Lam Research och Applied Materials

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.