Spartips från börspsykologin för ett framgångsrikt sparande

 • Sparande

Skapa bättre förutsättningar för ditt långsiktiga sparande genom att integrera dessa börspsykologiska principer.

Ingen är perfekt och ibland låter vi våra känslor styra vårt beteende. Att känslor styr vårt beteende gäller inte minst när vi sparar och investerar. När det blir oroliga tider på börserna är det vanligt att vi kanske minskar våra investeringar och sparande istället för att bibehålla eller öka. Det är vanligt att sparandet är som störst när börsen utvecklats som bäst och som lägst när börsen utvecklas mindre bra. Det bidrar till att vår avkastning många gånger inte blir så bra som det fanns potential för. Nedan går vi igenom några punkter som kan bidra till ett mer framgångsrikt sparande med utgångspunkt ifrån ekonomisk psykologi:  

 1. Förstå dina egna känslor och risktolerans:
  Börja med att reflektera och förstå dina egna känslor gentemot osäkerhet. Sparande i fonder kan vara känslomässigt jobbigt och att förstå sin egen risktolerans hjälper till att skapa en risknivå och investeringsstrategi som passar din personlighet och långsiktiga mål.
 2. Sätt ett mål och en plan för att nå målet:
  Definiera klara och specifika mål för ditt sparande i fonder. Oavsett om det är för pension eller andra långsiktiga ändamål, hjälper en tydlig investeringsplan dig att hålla fokus och undvika att reagera impulsivt på kortsiktiga marknadssvängningar.
 3. Följ en långsiktig strategi och undvik att göra för många förändringar:
  Börsen har naturliga upp- och nedgångar. Att försöka ”tima” upp- och negångar är sällan en framgångsrik strategi för den vanliga fondspararen. Fokusera istället på en långsiktig investeringsstrategi och undvik att reagera på kortsiktiga svängningar.
 4. Sprid dina risker:
  Sprid ditt sparande över olika tillgångssklasser och sektorer för att minska risken. Genom att investera i exempelvis både svenska- och utländska fonder minskar riskerna i ditt sparande. Har du kortare sparhorisont kan även exempelvis räntefonder vara ett alternativ i ditt sparande.
 5. Bli medveten om marknadstrender och dess påverkan på dig
  I perioder uppstår stor optimism på börserna och i andra perioder mer pessimism. Dessa perioder påverkar ofta vårt sparande och våra investeringsbeslut. Försök att fatta beslut baserade på fakta och analys snarare än att låta känslor styra.
 6. Sätt upp automatiska investeringar och återinvestera utdelningar:
  Automatisera ditt sparande genom att sätta upp regelbundna överföringar till din fondportfölj. Detta hjälper dig att hålla disciplin och undvika att förlita dig på känslor vid varje investeringsbeslut. Dessutom, om dina fonder genererar utdelningar, överväg att återinvestera dem för att dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.

Genom att integrera dessa börspsykologiska principer i ditt sparande i fonder kan du skapa en stark grund för långsiktig framgång på marknaderna. Att vara medveten om både de emotionella och rationella aspekterna av investerande är avgörande för att skapa och bibehålla en sund och framgångsrik portfölj.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.