Techaktier har fortsatt att återhämta sig i november

  • Tema: Tech

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.

Techaktier har fortsatt att återhämta sig i november efter ett antal svaga månader drivet av lägre räntor och bra rapporter. Efterfrågan på AI accelererar och komponenter till bilar sticker ut som de två starkaste områdena. Samtidigt har mjukvarusektorn visat en mer blandad utveckling, och de senare delarna av cykeln, som IT-konsulttjänster och industriprodukter, har försvagats.

I denna uppdatering utforskar vi dynamiken i teknologisektorn, där vi granskar AMD:s framsteg och utmaningar, inklusive deras nya GPU MI300X, samt Apples senaste resultat och dess påverkan på den kinesiska marknaden. Vi tittar också på utvecklingen inom smartphonemarknaden och gamingindustrin, särskilt fokus på Sonys och Nintendos starka försäljningssiffror. Avslutningsvis belyser vi de viktiga rörelserna inom halvledarsektorn, med särskilt fokus på TSMC:s rekordintäkter i oktober och Nvidias anpassning till den kinesiska marknaden, vilket pekar på en växande efterfrågan och försäljning i Kina.

Teknikjättarnas Capex - positiv påverkan på  AMD och Arista
Som vi tidigare nämnt i vårt techbrev så ser vi att stora teknikföretag som Microsoft, Meta, Google och Amazon indikerar fortsatt att capex kommer att öka under 2024. Dessa techjättar planerar en sammanlagd capex på cirka 160 miljarder dollar bara under detta år. Med tanke på deras starka finansiella ställning – med enorma kassaöverskott och en bevisad förmåga att göra konsekventa investeringar på hög nivå – verkar det sannolikt att denna tillväxtbana är hållbar. Denna utveckling har även en positiv direkteffekt på AMD och Aristas resultat, vilket framgår av deras senaste rapporter.

AMD:s intäkter och vinst per aktie (EPS) för kvartalet imponerade, med den nya GPU:n MI300X positionerad som ett lovande alternativ till Nvidias erbjudanden. AMD erövrar marknadsandelar från Intel inom datacentersegmentet och ser en stabilisering inom PC-marknaden. Dock finns det en fortsatt justering av lager inom företag/serversidan och svagheter inom inbyggda system och spel.

AMD rapporterade intäkterna från Data Center GPU till omkring 400 miljoner dollar för kvartalet, vilket ger en årlig takt på 1,6 miljarder dollar jämfört med deras prognos på 2 miljarder dollar. Vi tror att denna prognos är extremt försiktig. När vi gör beräkningar kring potentiell tillgång tror vi att siffran för 2024 kan bli mycket större än 2 miljarder dollar (vi tänker närmare 4 miljarder dollar) - med tanke på att Nvidia kommer att ha leveransbegränsningar på både H100 och den nya B100 fram till fjärde kvartalet nästa år. Det är också goda nyheter för TSMC, som tillverkar AMD:s (och Nvidias) chips.

Vi har vidare tidigare hävdat att det finns många anledningar till att AI-aktörer inte vill vara låsta vid Nvidia - alla är motiverade att leta efter ett trovärdigt alternativ - särskilt på den större marknaden för inferens - för att inte vara beroende av en mycket kraftfull leverantör. Ännu viktigare är att Nvidia för närvarande har leveransbegränsningar - och därmed kämpar många kunder för att få tag på Nvidias H100-chips. AMD är det mest trovärdiga alternativet här.

Arista Networks, som också har rapporterat starka resultat, höjer sin helårsprognos och förväntar sig en tvåsiffrig tillväxt 2024, vilken kan accelerera under 2025, drivet av AI och ökad användning av öppna AI-nätverk hos stora teknikföretag. Vi tror även att tillväxten kan accelerera till ännu högre nivåer under 2025. Som vi tidigare nämnt befinner vi oss troligen i början av en decennielång övergång till accelererad databehandling med en lång tillväxtbana framför Arista.

Arista drar direkt nytta av capex hos techjättarna (Meta och Microsoft är Aristans två största kunder) eftersom AI:s backend kräver ökade nätverksbehov och switching-innehåll - hög skala, hög bandbredd och lägre latens. Vi fortsätter att förvänta oss att Google/Apple/AWS och Oracle (en ny kund som tillkännagavs detta kvartal) kommer att representera en ökande möjlighet för Arista, i takt med att de börjar övergå från white box-lösningar (generiska specifika applikationer) till öppna AI-nätverk.

Portföljsyn: Vi äger Nvidia som är ledande inom GPU-marknaden, men vi ser även fördelar för andra aktörer inom AI-värdekedjan. Nvidias leveransbegränsningar är fördelaktiga för AMD:s inträde på GPU-marknaden, och det är ingen tvekan om att kunderna inte vill vara helt bundna till en enda kraftfull leverantör, särskilt när Nvidias chips är dyra. TSMC, som tillverkar chips för både Nvidia och AMD, kommer också att gynnas.

Vi äger också Arista och ser hur AI ökar nätverkskraven i backend. På samma sätt som hyperskalare (Meta och Microsoft bland annat) inte vill vara helt låsta vid Nvidias chips, förväntar vi oss att de kommer att söka alternativ till Infiniband och därför börja adoptera ethernet för vissa AI-arbetsbelastningar, vilket kommer att vara till deras fördel.

Apple
Apple rapporterade också denna veckan och trots en blygsam ökning i resultatet, med en liten överträff på både omsättning och resultat, har kvartalet varit utan större överraskningar. Apples tjänster skördar framgångar, vilket är avgörande då företagets tillväxt stagnerar med en 3% intäktsminskning jämfört med föregående år.

iPhone-försäljningen mötte förväntningarna, där framför allt de eftertraktade modellerna Max och Pro visar på en stark efterfrågan trots begränsningar i tillgången. Angående Kina, fanns det inget som helst erkännande att Huawei påverkar dem, de spekulerade till och med i att de ökat sin andel under kvartalet - det är goda nyheter om det stämmer och har varit en av de största orosmomenten i år för Apple.

Tjänstesegmentet uppvisar en tillväxt på 16%, vilket är den starkaste sedan 2021. Mac-försäljningen har sjunkit, men denna nedgång kan vara missvisande då jämförelsetal förväntas förbättras nästa kvartal, med extra draghjälp från en ny M3-produktlansering. Prognosen för det kommande decemberkvartalet är försiktig, stämd i samma ton som föregående år, vilket kan tyda på en underliggande svaghet. 

Portföljsyn: Apples intäkter och vinst kommer att minska i år, och även om de kan komma att växa nästa år, kommer det inte att vara i närheten av de tillväxttakter vi ser i andra delar av portföljen. Det är också ett av våra dyraste innehav, med en handel på cirka 30 gånger vinsten. Så varför äger vi det överhuvudtaget? Det kan fortfarande vara till hjälp i skapandet av en diversifierad portfölj - det finns tillfällen i cykeln då det är mycket defensivt (ett bra gömställe).

Vid denna speciella tidpunkt tror vi dock att det finns betydligt bättre möjligheter att investera kapital i, vilket är anledningen till att det för närvarande är en av de minsta positionerna i portföljen (och är betydligt mindre än indexvikten).

TSMC - Rekordhöga försäljningssiffror i oktober
Oktoberdata för halvledare visar tecken på återhämtning inom smartphone-sektorn. TSMC rapporterade rekordhöga intäkter för oktober på 243 miljarder NT$, en ökning med 35% månad-till-månad från september och 16% år-till-år. Det innebär att prognosen för fjärde kvartalet och hela året 2023 nu ser mycket uppnåeliga ut, kanske till och med överträffbara. Vi tror att detta gynnar efterfrågan på Nvidias GPU:er som fyller på 7nm (A100) och 5nm (H100) efterfrågan (och förmodligen H20), samt Apples efterfrågan på 3nm A17-chippet och M3.

Hon Hai rapporterade en minskning i oktoberförsäljningen med 4,5% jämfört med föregående år, i linje med förväntningarna. Deras andel i iPhone-monteringen har minskat från 65-70% 2022 till 60% 2023 på grund av Apples diversifiering av leverantörskedjan, inklusive outsourcing till Indien. Largan och Sunny Optical har däremot rapporterat starka oktoberförsäljningar, med ökningar på 22% respektive 23% och 18% år-till-år, gynnade av efterfrågan på komponenter till iPhones och Huaweis högkvalitativa telefoner.

UMC visade en liten ökning i septemberförsäljningen jämfört med månaden innan, men fortfarande 20% lägre än föregående år, vilket tyder på en möjlig bottenstudsmarknad.

SMIC, som bygger Huaweis 7nm Mate Pro-chip, rapporterade svagare resultat och en nedgång i försäljningen med 25% år-till-år, möjligen på grund av avveckling av lager hos internationella kunder och politiska känsligheter.
Portföljsyn: Inom halvledarsektorn ser vi att PC/smartphone-marknaden bottnar ut och lagren rensas, och fortfarande finns stark efterfrågan på auto och AI. De enda riktiga svaga områdena på marknaden nu är industri (särskilt i Kina) och en pågående korrigering av server.

Halvelare inom bilindustrin - NXP
Halvledare inom bilindustrin visar fortfarande stark efterfrågan, och den kinesiska exportvolymen av bilar är uppåtgående. NXP, som vi äger, rapporterade starka resultat och en positiv prognos med en förväntning om att varje kvartal nästa år kommer att växa jämfört med tidigare år. NXP var först med att identifiera och agera på årets industriella nedgång (industrin var ned 26% i mars), genom att hantera lager och skeppa mindre än efterfrågan, en strategi som tidigare inte använts inom halvledarsektorn. Det är en stor anledning till att vi tror att de kommer att vara bland de första att återhämta sig från denna korrigering.

Det finns inga tecken på större korrigeringar inom bilsektorn - ledningen förväntar sig tillväxt nästa år trots ingen ökning i bilproduktion, tack vare ökad halvledarinnehåll i drivlinor och ökad användning av halvledare i bilar generellt (ADAS/Radar). Global Foundries rapporterar om en positiv prissättningsmiljö inom bilindustrin, där efterfrågan på silikon och dess användning i fordon fortsätter att växa. Samtidigt stabiliseras konsumentmarknaden. Kinas export av elbilar överträffade förväntningarna i oktober, med en ökning på 37,5% till 767 000 sålda enheter. BYD stod för hälften av dessa försäljningar, och noterades behålla rabatter i Kina, vilket indikerar fortsatt prispress.

Det är inte bara lågprissegmentet som kinesiska elbilar dominerar; Li Auto, som säljer premium SUV:er, rapporterade över 105 000 leveranser under Q3. Med lanseringen av Li Autos nya modell MEGA i februari, utmanar kinesiska tillverkare även den högre prisklassen, vilket påverkar globala biltillverkare. Dessutom släppte Zeekr, ägt av Geely, sin S1, som sålde 50% mer än BMW:s i3. Denna utveckling understryker Kinas ledande roll i övergången från förbränningsmotorfordon, med en förväntad elbilspenetrering på nästan 40% vid årets slut.

Portföljsyn: Vi fortsätter att anse att bil - tillsammans med AI - är en drivkraft när det gäller efterfrågan på halvledare, med en strukturell ökning av kraft-halvledare i övergången till elbilar. Vi fortsätter att tro att den konkurrensmässiga miljön för globala biltillverkare är tuff - Teslas prissänkningar talar för det och vi äger inga biltillverkare. Men det finns bara ett fåtal leverantörer av bilhalvledare, som är utformade för långa cykler, och som kan bibehålla prissättningskraft - vilket gör det till en attraktiv plats i värdekedjan.

Kina och halvledare
Nvidia, i enlighet med lokala kinesiska nyhetskällor, planerar att lansera tre nya kretsar särskilt anpassade för den kinesiska marknaden som ett sätt att kringgå nya amerikanska restriktioner. Dessa kretsar – H20, L20 och L2 – är utformade för att passa inom de nya reglernas begränsningar gällande prestanda och effektdensitet. H20, som är en vidareutveckling av H200, är särskilt relevant för inferens i stora språkmodeller och bibehåller full NVLink och PCIe-bandbredd för nätverksanslutning.

Dessa kretsar förväntas offentliggöras inom kort och börja massproduceras före årets slut, vilket visar på Nvidias förmåga till snabb anpassning och utveckling. Trots tidigare oro för minskad försäljning till Kina, verkar detta steg stärka Nvidias position på den kinesiska marknaden, vilket motverkar tidigare farhågor om en potentiell inkomstförlust för företaget år 2025.

Portföljsyn: Dessa utvecklingar tyder på en stark och växande efterfrågan samt försäljning inom halvledarsektorn i Kina. Detta stärker vår syn att halvledarutrustning fortsätter att vara en nyckelposition i vår portfölj, med ASML, LAM Research, KLA och Applied Materials som centrala innehav. Vi ser strukturella drivkrafter som geopolitik, nationella subventioner och Kinas efterfrågan på noder som stöd för tillväxt in i 2024/2025. Med de senaste resultaten som tyder på en grundare lågpunkt än tidigare cykler, anser vi att vi nu kan vara på väg ut ur denna fas.

Gaming
På gamingfronten så har ett flertal bolag hunnit rapportera, varav Sony och Nintendo som vi äger i portföljen. Sony rapporterar att PS5-försäljningen möter förväntningarna med 4,9 miljoner sålda enheter under kvartalet, en ökning med 25% jämfört med PS4 under samma period 2016. Företaget siktar på att sälja 25 miljoner PS5-enheter detta år. PlayStation-segmentet såg en intäktsökning på 23,6% till 6,31 miljarder dollar, men en liten minskning i operativ inkomst med 0,6%. Marvel's Spider-Man 2 blev en snabb hit med över 5 miljoner sålda spel på 11 dagar. 

Även Nintendo rapporterade ett starkt kvartal och har även höjt sin årliga vinstprognos tack vare stark försäljning av sina nyckelfranchises. Switch-konsolen har sålt över 132 miljoner enheter, och försäljningen ökade med 2,4% det senaste året. Starka mjukvarutitlar som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har bidragit till framgången som sålt 19,5 miljoner enheter. 

Portföljsyn: Gamingmarknaden har under en tid varit svag drivet av en svagare konsument. Men tecken pekar nu på en gradvis återhämtning inom spelindustrin under 2023, tack vare flera nya starka speltitlar och en starkare hårdvarumarknad. Året har kännetecknats av många nya lanseringar, vilket har gjort det trångt på marknaden. Det har blivit uppenbart att stora och etablerade IP:n har presterat bättre och dominerat topplistorna. Med detta i åtanke anser vi att det är en bättre strategi att investera i företag som redan har starka etablerade speltitlar då dessa bolag har högst avkastning, med tanke på deras förmåga att kontinuerligt fortsätta utveckla starka titlar.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.