Tema: Tech - hög volatilitet i enskilda teknikaktier

  • Tema: Tech

Denna veckas aktiemarknad har präglats av hög volatilitet i enskilda teknikaktier, och ett särskilt stort intresse har riktats mot den taiwanesiska teknikmässan Computex.

GP Bullhound – en ledande global investmentbank med specialisering inom globala teknikbolag, går igenom veckans sektornyheter och ger sin syn på de händelserna i teknikvärlden.

GP Bullhound Global Technology Fund har en noggrant utvald portfölj av 25-30 globala bolag som leder den teknologiska utvecklingen. Under första kvartalet 2024 uppnådde fonden en avkastning om 21,7 %, vilket placerade den som Sveriges tredje högst avkastade fond. 

Marknaden: 
På global nivå ger makrodata fortsatt blandade signaler, där indikationer från den amerikanska ekonomin väckt viss oro. På aktiemarknaden har vi noterat en ökad volatilitet i enskilda aktier, särskilt i samband med företagens kvartalsrapporter.

Tekniksektorn: 
På tekniksidan fortsätter hårdvarusektorn med AI-exponering att växa, medan mjukvarusektorn har inlett året svagare, med ett flertal nedgraderingar av framtidsutsikterna bland mjukvaruföretagen. Detta kan tillskrivas utdragna beslutsprocesser, lägre försäljningstillväxt och högre finansieringskostnader till följd av kortare kontraktslängder. 

Den årliga teknikmässan Computex, som ägde rum i Taipei, Taiwan mellan den 4 och 7 juni, väckte stort intresse på marknaden. 

Anonymt citat ”Jag har aldrig sett en så stor publik på Computex, och antalet internationella besökare är mycket stort; konferensen har gått från att vara ett Taiwan-centrerat PC-evenemang till ett internationellt sådant.”

Nvidia arrangerade en egen konferens strax utanför mässområdet och gav marknaden en glimt av deras kommande produktlanseringar. Jensen Huang uppgav att Nvidia kommer att lansera nya AI-acceleratorer årligen, vilket indikerar en högre utvecklingshastighet än vad som tidigare har kommunicerat. 2024 lanserar de Blackwell Ultra och 2026 nästa generations AI-plattform (Rubin), som kommer att stödja HBM4-minnet. Bolaget gav begränsad information om de kommande modellerna, men förmedlade att dess produktportfölj utvecklas snabbt och att deras utvecklingstakt kommer att vara svår att överträffa.

AMDs VD, Lisa Sue, presenterade flera nya produkter inom PC, datacenter och AI. AMD presenterade deras kommande AI-acceleratorer och uppgav att AMD, liksom Nvidia, kommer att presentera nya utgåvor årligen. Företaget släpper sin AI-accelerator, MI325X, i slutet av 2024 och vi kan vänta oss volymförsäljning i början av 2025. Vår initiala uppfattning är att MI325X (AMD) ser ut att ligga något efter Blackwell (Nvidia) i prestanda.

Intel presenterade två nya produkter – Sierra Forrest Xeon, en CPU för datacenter, och Lunar Lake, som är Intels AI-processor för den nya eran av AI-PCs och tillverkas av TSMC. Sierra Forrest Xeon måste vara konkurrenskraftig för att kunna konkurrera med AMD, vilka har ökat sin marknadsandel det senaste året. 

Qualcomm fokuserade på sin nya processor, Snapdragon X Elite, som är ledande inom energieffektivitet. Denna processor, i kombination med Copilot-funktionen, omdefinierar AI-funktionaliteten i PC och förbättrar hur vi interagerar med datorer. Qualcomm får starkt stöd från ledande OEM-tillverkare som Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft och Samsung. Vår bedömning är att bolaget upprätthåller en stark produktutveckling och att Intel och AMD nu står inför en ny konkurrent på marknaden.

ASMLs CFO meddelar att de kommer att leverera deras High NA EUV-maskin till deras tre främsta kunder under året och att den första maskinen levererades till Intel i början av året. Detta är ingen nyhet för marknaden, men är positivt ur ett långsiktigt perspektiv då företagen snart kan börja testköra maskinerna. 

Portföljen:
Under den gånga veckan har vi ökat vår exponering mot den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC. Detta beslut baseras på vår förväntan om fortsatt höga ordervolymer från Nvidia och starka försäljningssiffror i maj, vilket skulle stärka TSMCs marknadsposition ytterligare. Dessutom har vi utökat vårt innehav i AMD, främst av strategiska skäl. Vi bedömer att AMD kommer att dra nytta av att Nvidias produkter är slutsålda och därmed positionera sig som det primära alternativet på marknaden.

Sammanfattning: 
Hårdvarusektorn med AI-exponering, framför allt Nvidia, fortsätter att växa medan mjukvarusektorn har inlett året svagare. Detta är en trend vi förväntar oss kommer fortsätta en tid framöver. Flera av mjukvarubolagen inväntar mognaden hos sina AI-produkter och förväntar sig att efterfrågan på dessa produkter gradvis kommer att förbättra deras försäljningsprognoser.

Av: Ofelia Aspemyr, Investment Associate på GP BullhoundInnehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Max Matthiessen tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för Max Matthiessen utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av Max Matthiessen. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan tillstånd.