Tema Tech vecka 24

 • Tema: Tech

En vecka fylld av makroevent resulterade i sjunkande räntor, en svagare amerikansk dollar och en bred uppgång i tekniksektorn

GP Bullhound – en ledande global investmentbank med specialisering inom globala teknikbolag, går igenom veckans sektornyheter och ger sin syn på de senaste händelserna i teknikvärlden.

Tre kommentarer: 

 • En vecka fylld av makroevent resulterade i sjunkande räntor, en svagare amerikansk dollar och en bred uppgång i tekniksektorn
 • Ökar Apple Intelligence kundvärdet avsevärt?
 • GP Bullhounds tes om att prioritera handelshårdvara framför mjukvara gäller fortsatt.

Marknad: 

 • De avgörande amerikanska KPI-siffrorna kom in något lägre än väntat och FEDs uttalanden var i linje med marknadens förväntningar. Detta ledde till sjunkande räntor, en svagare US Dollar och ett rally i tekniksektorn.
 • Apple arrangerade sin årliga konferens Worldwide Developers Conference (”WWDC”) tidigare i veckan, där höjdpunkten var lanseringen av Apple Intelligence. Apple Intelligence är ett slutet och exklusivt hybrid AI-system som kommer att integreras i iOS, iPadOS och MacOS. Systemet kommer att hantera enklare förfrågningar själv och skicka mer komplicerade förfrågningar till ChatGPT (OpenAI). AI-systemet kommer dock endast att fungera i iPhone 15 och framtida modeller. Vi frågar oss själva om detta är tillräckligt för att förkorta ersättningscykeln nästa år? Vi är något skeptiska och tror att det kommer att ta tid för utvecklare att skapa AI-funktioner som verkligen tillför mervärde för kunderna. Vi anser att detta är ett bra steg av Apple, men vi menar att marknaden kan överskatta den kortsiktiga effekten. Vi ser fortfarande vissa motvindar för Apple, såsom Kina, stigande minnespriser och en bruttomarginal som trendar nedåt.

Veckans citat: 
Oreste Donzella – KLA Tencor – Executive Vice President of Electronics, Packaging and Components “The EUV scanner is a state-of-the-art tool, and the high-NA EUV is definitely going to be the most incredible product that human being has ever produced. But this is not enough anymore and it is too expensive”.

Resultat

 • Oracle rapporterade en försäljning om 14,29 miljarder USD (+3,3 % Y/Y), något under förväntningarna. Molnförsäljningen uppgick till 5,23 miljarder USD (+20 % Y/Y), också under förväntningarna. Den huvudsakliga drivaren var laas (+43 % Y/Y). Molntjänster och licensstöd uppgick till 10,2 miljarder USD. Den justerade rörelsemarginal 47 %, en förbättring på 300 bps jämfört med föregående år, och något bättre än prognosen.

  Nyckelsiffran i rapporten var att RPO nådde 98 miljarder dollar (+18 miljoner dollar Q/Q och +44 % Y/Y). Oracle tecknade sitt största kontrakt någonsin under kvartalet som drevs av hög efterfrågan på utbildning av stora språkmodeller. De stora kontrakten förväntas bidra till en accelererad tillväxt framöver. Ett viktigt omnämnande under konferenssamtalet var att Open AI-vinsten och de 30 AI-kontrakt som tecknades under kvartalet, är värda totalt 12 miljarder USD.

  Intäkterna från Oracles molninfrastruktur ökade med 53 % Y/Y och begränsas fortsatt av halvledarutbudet. Utsikterna är att efterfrågan på moln kommer att driva tvåsiffrig försäljningstillväxt för helåret 2025, med en tillväxt som ökar för varje kvartal. För att möta efterfrågan förväntas deras capex-investeringar att fördubblas, till 6,4 miljarder USD 2024

  Vi tycker att bolaget visar upp en imponerande orderbok och att detta tyder på att företaget är på rätt väg. Vi kommer definitivt att göra mer arbete på Oracle efter att ha sett resultaten.
 • Broadcom rapporterade en försäljning om 12,5 miljarder USD (+43 % Y/Y), exklusive WM motsvarar detta en ökning om 12 % Y/Y. AI-försäljningen ökade till 3,1 miljarder USD (+280 % Y/Y), vilket kompenserade av en fortsatt cyklisk svaghet i halvledarintäkter från företag och telekom. Vinsten per aktie uppgick till 10,96 USD. Både försäljningen och vinst per aktie kom in över förväntan.

  Under kvartalet genererade mjukvarusegmentet för infrastruktur en försäljning på 5,3 miljarder USD (+175 % Y/Y), vilket inkluderade 2,7 miljarder USD i försäljningsbidrag från VMware (+2,1 miljarder USD Q/Q). Broadcom förväntar sig att försäljningen av WMware kommer att öka till 4 miljarder USD per kvartal framöver, med en rörelsemarginal i linje med bolagets.

  Försäljningen för halvledarsegmentet (”Networking”) nådde 3,8 miljarder USD (+44 % Y/Y), drivet av stark efterfrågan från Hyperscalers. Företaget höjer sin helårsguidning för Networking och förväntar sig att den ska växa med 40 % Y/Y, jämfört med tidigare guidning om 35 %.

  Den trådlösa försäljningen ökade med 2 % jämfört med föregående år och minskade med 19 % Q/Q på grund av normala säsongsvariationer. Försäljningen av serverlagringsanslutningar uppgick till 824 miljoner USD (-27 % Y/Y), och företaget förväntar sig en blygsam återhämtning härifrån. Bredbandsförsäljningen sjönk med 39 % jämfört med föregående år till 730 miljoner USD och förväntas återhämta sig först 2025.

  Företaget höjer sina prognoser för helåret till följd av den starka efterfrågan på AI och förväntar sig en försäljning om 51 miljarder USD och en adj. EBITDA-marginal på 61%

  Vi anser att företagets prognoser fortfarande är försiktiga då de innefattar en begränsad sekventiell tillväxt för deras AI-verksamhet. Även om AI-verksamheten är volatil på grund av dess beroende av en enda klient, Google, hävdar vi att de fortfarande är konservativa.

Portfölj:

 • Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen den här veckan.

Sammanfattning: 

 • Är Apples lansering av Apple Intelligence tillräckligt för att förkorta ersättningscykeln? Vi är något skeptiska och tror att det kommer att ta tid för utvecklare att skapa AI-funktioner som verkligen tillför mervärde för kunderna. Vi anser att detta är ett bra steg av Apple, men vi menar att marknaden kan överskatta den kortsiktiga effekten.
 • Vi tycker att Oracle visar upp en imponerande orderbok och att denna tyder på att företaget är på rätt väg. Vi kommer definitivt att göra mer arbete på Oracle efter resultaten.
 • Broadcoms siffror överträffade återigen prognoserna på AI-sidan och efterfrågan förväntas fortsätta vara stark. Vi anser att företagets prognoser fortfarande är försiktiga då de innefattar en begränsad sekventiell tillväxt för deras AI-verksamhet. Även om AI-verksamheten är volatil på grund av dess beroende av en enda klient, Google, hävdar vi att de fortfarande är konservativa.
 • Vår tes om att prioritera handelshårdvara framför mjukvara gäller fortsatt.

Av: Ofelia Aspemyr, Investment Associate på GP Bullhound

Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Max Matthiessen tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för Max Matthiessen utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av Max Matthiessen. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan tillstånd.