Marknaden har tagit en paus för att avgöra om den ska fortsätta uppåt eller inte.

  • Tema: Tech

Volatiliteten för specifika aktier har ökat, särskilt bland årets vinnare som Nvidia och AI-segmentet. Fundamenta kring AI blir bara starkare, och nästa vecka är Nvidias GTC-konferens, som kallas för "AI:s Woodstock".

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.

Oracle (ej ägd) rapporterade försäljning i linje med förväntningarna och med ett litet överträffande på resultatet. Aktierna var dock märkbart högre på grund av en ökning med 29% till 80 miljarder USD, eller 15 miljarder USD kvartal över kvartal, i total återstående prestationsåtaganden (RPO), drivet av efterfrågan på AI och molntjänster. Molnintäkterna växte med 25% år över år till 5,1 miljarder USD för kvartalet. Molninfrastrukturen var exceptionellt stark med en ökning på 49% år över år, drivet av Gen2 AI-infrastruktur, där efterfrågan klart översteg utbudet och bidrog till RPO.

Vår syn, företaget bygger aggressivt ut sin infrastruktur runt datacenter för att bli en nyckelspelare inom molnet. Företaget meddelar att tillgängligheten på GPU:er förbättras. Vi äger inte Oracle eftersom vi anser att det finns bättre sätt att spela på moln- och AI-temat. Adobe (ej ägd) Q1 var i linje med förväntningarna medan en något svagare än väntad prognos för Q2 drog ner aktierna i efterhandeln. Försäljningsprognosen för Q2 på 5,25 till 5,30 miljarder USD var något under konsensusprognosen på 5,31 miljarder USD, medan EPS-prognosen var i linje. Digital Media växte med 12%, Creative med 11% medan Document Cloud växte med 18%. RPO-prestandan accelererade till 16% år över år. Prishöjningarna som gjordes förra året har börjat rulla in och en del av det är det nya prissättningen för Creative Cloud med Firefly (AI). Företaget förväntar sig ytterligare prishöjningar när Express Mobile och AI-assistenterna blir live. 

Vår syn, vi ser hur företaget implementerar AI-lösningar över hela produktportföljen och några prishöjningar med det. Frågan vi dock har är om de nya AI-funktionerna kommer att leda till färre platser framöver. Vi har redan börjat se vissa tecken på att marknadsföringsbyråer har kunnat dra ner eftersom de börjar använda AI-tjänster i sitt arbetsflöde.

Applied Materials (ägd) deklarerade en ökning av utdelningen med 25%. Företaget uppgav att "Vår senaste utdelningsökning speglar vår tillit till Applied Materials förmåga att generera lönsam tillväxt och starkt fritt kassaflöde.
Vår syn, detta är helt i linje med vår syn på Applied Materials, företaget har hanterat nedgången riktigt bra och är i ett utmärkt läge när efterfrågan tar fart igen.

Nvidia, nästa vecka blir en intressant vecka. Nvidia kommer att hålla sin årliga GTC-konferens. Vi har redan hört från Oracle att något kommer att komma från dem under konferensen. Vi förväntar oss dock att Nvidia ska prata om sin färdplan från H200 till B100 och framåt in i 2025.

Vår syn, vi tror att konferensen kommer att visa bredden av Nvidias produktportfölj och den hastighet med vilken de nu utvecklar sina nya produkter. Dessutom kommer sannolikt mycket fokus att ligga på Cuda och omfattningen av deras mjukvara. Vi skulle inte bli förvånade om det också skulle finnas kommentarer om att efterfrågan på H200 och B100 är starkare än vad de såg i de tidiga dagarna för H100.

Qualcomm förväntas också hålla en konferens nästa vecka med fokus på deras Elite X Pc CPU. Vi har redan hört rykten om att processorn kommer att finnas inuti den nya Samsung Galaxy Book4 Edge. Vi förväntar oss fler tillkännagivanden om leverantörer som antar deras nya ARM-baserade CPU. De benchmark-siffror vi hittills har sett har varit imponerande och i
linje med Apple och Intel.

Vår syn, detta är dåliga nyheter för AMD (ägd) och särskilt Intel (ej ägd). Detta är kärnverksamheten för Intel och ett område där de fortfarande dominerar starkt.

Wistron (ej ägd) och Foxconn (ej ägd) rapporterade sina resultat för räkenskapsåret 2023 denna vecka. Båda företagen monterar Nvidia GPU-moduler. Wistron uppgav att deras intäkter från GPU-baserade AI-servrar, GPU-acceleratorkort, AI-moduler och AI-system förväntas tredubblas i år efter att ha växt med 50 procent förra året. Tillväxten 2023 hölls tillbaka av kapaciteten för chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS)-förpackningar. Företaget förväntar sig att se en tredubblad procentuell tillväxt i intäkterna genererade av AI-produkter i år, med andra halvåret att vara ännu starkare än första halvåret när det gäller AI-verksamheten.

Foxconns försäljning föll med 6% år över år i 4Q och förväntas falla något år över år även i 1Q (svår jämförelse på grund av Apples byggupphämtning förra året). Företaget förväntar sig dock att växa för räkenskapsåret 2024, drivet av AI-servrar och att synligheten kring AI-servrar har blivit mycket hög. Ordföranden/VD:n uppgav också att utsikterna för räkenskapsåret 2024 har förbättrats sedan november förra året.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Max Matthiessen tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för Max Matthiessen utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av Max Matthiessen. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan tillstånd.