The magnificent 7 påverkar risken i indexfonder – dags att se över sitt fondval?

  • Sparande

”The Magnificent 7” anspelar i finanssammanhang på sju amerikanska teknikbolag som har gemensamt att de alla har gigantiska marknadsvärderingar på de amerikanska börsen. Det är Apple, Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, Tesla och Nvidia som omfattas av begreppet. Exempelvis är Microsoft värderat till strax över 3 000 miljarder dollar. För de som investerar i exempelvis indexfonder som följer den amerikanska börsen eller globala aktieindex har kursutvecklingen i ”the magnificent 7” bidragit till att de fått fin avkastning. 


De amerikanska jättarna har dock nu blivit så stora att en ny typ av risk har uppstått. I exempelvis det amerikanska börsindexet S&P 500 som många amerikanska indexfonder följer utgör bolagen ovan cirka 1,5 procent av antalet bolag men deras vikt i index var som högst cirka 30 procent och är nu närmare 25 procent efter en större nedgång i Tesla. Det betyder att 25 procent av kapitalet som investeras i en amerikansk indexfond som följer S&P 500 (och som består av 500 amerikanska bolag är investerat) är investerat i bara 7 bolag. Att så stor del som cirka 25 procent av kapitalet i en amerikansk indexfond är investerat i bara 7 aktier gör att avkastningen på indexfonden förklaras i stor utsträckning av hur dessa 7 bolag utvecklas på börsen. Exempelvis har Nvidia har stigit 232 procent och Microsoft cirka 50 procent. Ett bolag, Tesla, har fallit cirka 3 procent sista året efter ett ganska dramatiskt kursras på 25% sista månaden vilket aktualiserar risken med senaste årens utveckling. I graferna till höger nedan ser vi hur amerikanska börsindexet utvecklades 2023 samt hur utvecklingen såg ut för ”The Magnificent 7” samt de övriga 493 bolagen i S&P500. I Grafen till höger ser vi hur vikten för de stora bolagen dramatiskt ökat i index.

Det som drivit på tillväxten för teknikbolagen är den stora AI-trenden samt mer generell digitalisering. Det har dock gått väldigt fort. Många investerare sitter nu med stora vinster i både de enskilda aktierna och indirekt via olika fonder. Frågan är vad som händer nu. Kommer aktierna att stiga eller ska fallet i Tesla ses som ett varnande exempel på att snabba fall kan ske och hur ska man agera i sitt sparande?


Vi har inte svaret på hur kurserna ska utvecklas för The magnificent 7. Det har faktiskt ingen. Det vi kan bidra med är att visa på en potentiell risk och föreslå sätt att hantera risken för den som vill det. Risken är en investerare som vill ha exponering mot ”marknaden” nu får väl stor exponering mot ett fåtal bolag. Den typen av risk hanterar man vanligtvis i sitt sparande genom att sprida sina tillgångar på andra typer av innehav också. I det här fallet skulle en fond med fortsatt exponering mot världsmarknaden eller den amerikanska börsen men med mindre innehav i the magnificent 7 vara ett alternativ. Då kan man investera i en fond som har en större andel av bolag som inte haft samma fantastiska utveckling under de senaste åren och med det i teorin öka avkastningsmöjligheterna framåt. Här kan vanligtvis mer traditionella USA-fonder eller globalfonder vara alternativ. 

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.