Trevande start på december

  • Tema: Tech

Marknaden har startat december lite trevande efter den starka uppgången i november. Vi fortsätter dock att se att de trenderna vi tror på inom teknologin fortsätter att stärkas.

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.

Vi har nu fått in de flesta siffrorna för oktober och november från tech bolagen från Taiwan som indikerar fortsatt styrka inom AI och en stabilisering runt konsument produkter. Detta indikerar ett starkt 4Q och en bra början på 2024 för våra innehav. 

AI-servrar är fortfarande begränsade av tillgången på GPU:er från Nvidia. HPE:s samtal föregående vecka var insiktsfullt om AI:s nuvarande tillstånd. Trots att vi inte äger några dedikerade serverföretag, var informationen värdefull. HPE rapporterade en ökande efterfrågan på AI och har en orderstock på 3,6 miljarder dollar inom HPC och AI. Utmaningen ligger i att få tag på Nvidia-chip för att uppfylla beställningarna, vilket förväntas öka i takt med att GPU-tillgången förbättras under 2024.

Dell släppte också sin rapport, där det viktiga var deras kommentar om leveranstider för Nvidia. Efterfrågan på Dells AI-servrar överstiger tillgången, med Nvidia-chip som huvudbegränsning. Leveranstiden är fortfarande 39 veckor.

Portföljsynpunkt: Vi äger inte några dedikerade serverleverantörer. Vi ser större värde i underliggande chip eller på applikationsnivån. Nvidia-chip är en nyckelkomponent som alla vill ha, men tillgången är begränsad.

Efterfrågan i Software håller i sig: Salesforce (som vi äger) rapporterade starka resultat förra veckan och överträffade förväntningarna med ökad intäkt och förbättrad cRPO. De har justerat upp sin prognos för FY24, både för inkomster och rörelsemarginal. Framgången drivs delvis av AI-relaterad efterfrågan på produkter från Mulesoft och Tableau. Prisökningar som kommer att träda i kraft inom de närmaste åren, samt potentialen för tillväxt genom AI-prissättning, bidrar också till företagets positiva utsikter. Dessutom är 17% av Fortune 100-företagen nu kunder till Salesforce's Einstein GPT Copilot, vilket belyser företagets styrka inom AI-sektorn. Workday rapporterade också positivt, men vi minskade vårt innehav på grund av osäkerhet kring kortfristiga resultat och ny ledning.

Portföljsyn: Salesforce fortsätter prestera väl och är på väg mot hög tillväxt i vinsten, med en imponerande aktiekursökning på över 80% under året. Vinstestimaten har stigit från 5,5 till över 8 USD för FY24, vilket gör det till en attraktiv investering med handel under 25 gånger nästa års EPS. Vi har dock minskat vårt innehav i Workday på grund av osäkerhet kring kortfristiga resultat och ledningens nya riktning.

I programvarusektorn som helhet granskar vi nu kontraktslängdernas påverkan på fakturering och cRPO. Det verkar som att företag har använt sig av fleråriga rabatter för att säkra försäljning, vilket förbättrade faktureringen på kort sikt men kan skada intäkterna senare. Det är viktigt att noga analysera försämringar i nyckeltal för att förstå den underliggande efterfrågan.

Vid AMD:s AI-evenemang introducerades deras nya GPU, MI300X, med fokus på tre centrala punkter:

  1. en uppjusterad marknadsprognos till 400 miljarder dollar 2027, en markant ökning från den tidigare prognosen på 150 miljarder dollar;
  2. betydelsen av MI300X:s minneskapacitet på 192 GB, vilket överstiger Nvidias senaste H200-modell på 141 GB, vilket är avgörande i AI-sammanhang för att hantera stora datamängder; och
  3. tillkännagivandet av nya hyperscaler-partnerskap med stora molnaktörer som Microsoft, Oracle och Meta.

Lisa Su, AMD:s VD, betonade under evenemanget vikten av minneskapacitet och bandbredd för AI-prestanda, där MI300X utmärker sig med 2,4 gånger större minneskapacitet och 1,6 gånger högre minnesbandbredd än konkurrenterna. Denna förbättring är betydelsefull för att möta den växande efterfrågan inom AI-sektorn, särskilt med tanke på leveransbegränsningar hos Nvidia, vilket gör AMD till ett starkt alternativ på marknaden.

Prognosen för AI-chipmarknaden och AMD:s positionering indikerar en potentiell intäktstillväxt, där AMD:s försäljning kan överstiga 2 miljarder dollar, kanske till och med nå 4-5 miljarder dollar till 2024, givet Nvidias fortsatta leveransutmaningar. Detta är positiva nyheter även för TSMC, som producerar chip för både AMD och Nvidia, och förväntas se en fortsatt stark efterfrågan.


Portföljsyn: Vi äger Nvidia och dess position som ledare inom GPU är tydlig (med fördelar kring dess CUDA-ekosystem), men vi ser tydligt också fördelar för aktörer över hela AI-värdekedjan. Vi har tidigare kommenterat att i den mån Nvidia för närvarande är begränsad i leveranser är det mycket fördelaktigt för AMD:s (som vi äger) inträde på GPU-marknaden, och det råder ingen tvekan om att ingen kund vill vara helt bunden till en enda kraftfull leverantör (och det är ingen hemlighet att Nvidias chip är mycket dyra). TSMC tillverkar både Nvidia- och AMD-chip och kommer också att dra nytta av detta. I samband med detta såg vi ledningen för KLA Tencor denna vecka på en konferens, där de kommenterade förbättrade användningstal i framkantens logik (5 och 3nm).

De 400 miljarderna dollar är viktiga inte bara för företag som AMD och Nvidia, som kommer att ta en stor del av den intäkten och tillväxten (marknaden kommer att vara omkring 75 miljarder dollar nästa år), men också specifikt för leverantörer av halvledarutrustning. Deras prognoser har baserats på en fördubbling av halvledarmarknaden från 500 miljarder dollar till 1 biljon dollar år 2030 - verkligheten är att om siffran 400 miljoner dollar stämmer, är det faktiska värdet mycket högre än 1 biljon dollar, och leverantörer av halvledarutrustning kommer att se en fortsatt stark efterfrågan.


Vidare så rapporterade TSMC försäljningsiffran för november som föll 7,5% i november, med en total försäljning på 206 miljarder NT-dollar (6,6 miljarder dollar). Denna minskning speglar också en nedgång på 4,1% jämfört med företagets försäljningssiffror från föregående år.

Portföljsyn: Vi var något överraskade över att TSMC:s starka resultat i oktober inte fortsatte in i november - vi måste vänta på dess resultat för fjärde kvartalet för en detaljerad uppdelning nod för nod - vår bästa gissning just nu är volatilitet i Apples produktion vid 3nm, och vi tror att dess 5nm-nod fortfarande är fullt utnyttjad, drivet av efterfrågan från Nvidia/AMD.

Ännu en månad med fantastiska siffror för kinesiska elbilar. Försäljningen av bilar i Kina ökade med 25,5% jämfört med förra året i november, drivet av elbilar/laddhybrider som ökade med 40% jämfört med förra året och nådde en rekordhög månadsförsäljning på 841 000. Detta resulterade i att penetrationen av elbilar i Kina ökade till över 40%, med hjälp av fortsatta subventioner.

BYD sålde över en tredjedel av dessa - 302 000 - och satte därmed ett nytt rekord. Även Li Auto, Xpeng och Leapmotor hade rekordleveranser.

Portföljsyn: Skiftet till elbilar och det ökade behovet av halvledare i elbilar fortsätter att vara en nyckelfaktor i vår portfölj - vi äger Infineon och NXP, båda säljer till BYD.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.