Vad gör Max Matthiessens Private Bankers?

  • Private Banking

Vi har fått frågor om vad en Private Banker gör. En private banker erbjuder sina klienter skräddarsydda finansiella tjänster.

Exempelvis uppstår ofta behovet av en Private Banker, eller specialiserad investeringsrådgivare som det också kan kallas, i samband med att en ägare av ett mindre bolag säljer sin verksamhet eller avslutar sin operativa verksamhet eller för den delen har en kassa i bolaget som det finns ett förvaltningsbehov av. En specialiserad investeringsrådgivare arbetar ofta med kunder som har ett större kapital där de önskar hjälp med förvaltning och rådgivning runt kapitalet. 

I uppdraget ingår att förstå kundernas finansiella mål och behov, att skapa och förvalta investeringsportföljer, att tillhandahålla förmögenhetsplaneringstjänster och att erbjuda expertis inom olika finansiella områden för att försöka maximera avkastningen och minimera riskerna för kunden.

Många aktörer erbjuder sina kunder Private Banking. På ytan ser tjänsterna lika ut mellan olika aktörer men ”under huven” döljer sig ofta stora skillnader.

Max Matthiessen erbjuder som bekant liv- och pensionsrådgivning, sakförsäkring (skadeförsäkring som gäller vid exempelvis brand, stöld eller när något i din ägo kommit till skada) samt traditionellt sparande. De olika områdena liv- och pension, sakförsäkring och traditionellt sparande kräver ofta var för sig specialistkompetens. Det innebär att en kund på Max Matthiessen kan ha ett team av experter till sin hjälp för att hantera de olika behoven som finns. Max Matthiessens private bankers expertområde är traditionellt sparande och finansiell planering.

Traditionellt sparande är sparande i eget namn eller via ISK samt sparande och investeringar via bolag. När det kommer till traditionellt sparande i ”eget namn” via exempelvis ISK har ofta kunderna större belopp de sparar och investerar och vill därför ta sina beslut i samråd med en specialist.  När det kommer till sparande via bolag kan det vara bolag som har behov av diskretionär förvaltning eller för den delen en situation där det finns både svenska och utländska bolag i en koncern. I det senare uppstår ofta frågor runt skatt och exempelvis familjejuridik och med det ett behov av finansiell planering. I det fallet jobbar vi med externa experter. Då är Private Bankerns uppgift att identifiera sin kunds behov och sätta samman ett möte med en jurist eller skatteexpert för att ge kunden ska få rätt råd. Det innebär att Max Matthiessen jobbar i en ”öppen arkitektur” med finansiell planering. Vi erbjuder också en öppen arkitektur i sparandet. Våra kunder kan välja på cirka 1800 fonder samt olika färdiga ”portföljlösningar”.

En specialiserad investeringsrådgivare, private banker, är alltså en specialist inom traditionellt sparande och finansiell planering som hjälper sina kunder till ett bra sparande. Har du ett bolag med en kassa du funderar på hur du ska investera eller ett större eget kapital du funderar på hur du bäst ska ta hand om kan ett möte med en specialiserad investeringsrådgivare vara ett bra komplement i ditt team av rådgivare.

På plattformen Msave.se erbjuds inte rådgivning, vill du komma i kontakt med en Private Banker på Max Matthiessen skicka ett mail till maxa@maxm.se så hör vi av oss.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.