Veckans podd: Börsen, tipsen och säljet

  • Podd
  • MAXA med Daniel

I veckans avsnitt går vi igenom det aktuella läget på börsen.

Vi har också fått några intressanta investeringsalternativ presenterade för oss av Goldman Sachs som vi kort går igenom. I vår serie om vad som kännetecknar ett bra bolag som vi som investerare vill hitta har vi idag fokus på försäljning. Vi får lära oss av Joakim Turesson, säljexpert, att det är ett riktigt varningstecken om försäljningen viker ned. Det är inte lätt att vända en negativ försäljningstrend då problemen kan vara djupt rotade i företaget. Podden leds av Daniel Ljungström.

Lyssna på podden

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.